Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Üretim Yönetimi II
Ders Kodu: İŞLT304
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 7
Amaç

Ders, işletme öğrencilerinin üretim/imalat alanındaki ihtiyaç duyacakları bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır. Bir fabrikanın kurulmasında, üretim sistemlerinin belirlenmesi aşamasından, stok yapısına, lojistik destek hizmetlerinden kalite kontrol süreçlerine kadar işletmenin gereksinim duyduğu organizasyon ve hesaplamalar teorik olarak öğrenciye verilecektir. Ürünleri, eldeki kaynakların en etkin biçimde kullanılmasıyla, yüksek kalite ve mümkün en düşük maliyetle üretimi için gerekli şartların oluşturulması gerekir. İşletme yöneticisi, üretimle diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkileri iyi belirleyip doğru kararlar alması gerekir. Bu amaçla matematik, istatistik, işletmecilik ve yöneticilik bilgilerinin deneyimler ışığında kullanılması sonucu verimli bir üretim gerçekleşebilir. Kısacası ders, öğrencilerin üretimin gerçekleştirilmesi sürecinde bilmeleri gereken teorik ve kavramsal altyapıyı oluşturur, üretim kararlarının verilmesinde yönetici adaylarını bilgisel olarak donatmayı amaçlar.

Özet İçerik

Fabrikanın kuruluşundan başlayarak üretimin tüm aşamaları, üretimin verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi için yapılması gereken analiz ve planlamalar, bütünsel bir şekilde verilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Kamil BİRCAN
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmenin üretim kararları alma problemlerine destek sağlar.
2.Üretim yönetimiyle ilgili kavramları anlar ve kavrar.
3.Üretim stratejileri, tedarik zinciri, lojistik ve stok gibi konuları kavrar.
4.Üretimle diğer fonksiyonlar arasındaki ilişkileri anlar, koordinasyon sağlama becerileri kazanır.
5.Talep tahmini, kapasite ve stokla ilgili kavramları anlar.
6.Üretim planı hazırlama stratejilerini öğrenir ve uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bülent KOBU, Üretim Yönetimi, Beta Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Üretim kavramı, üretim stratejileri ve üretim kararları, üretim sistemlerinin üretim planlarına etkisi
2. Hafta - Teorik
Talep tahminleri, sınıflandırılması, talep araştırması yöntemleri
3. Hafta - Teorik
İstatistikî talep tahmin yöntemleri, regresyon doğrusu, trend analizi, tahminlerin kullanılması
4. Hafta - Teorik
Kapasite planlaması, kapasite çeşitleri, kapasite dengeleme problemi, insangücü gereksinimi
5. Hafta - Teorik
Makine gereksinimi, Sıfır Kâr Noktası analizi
6. Hafta - Teorik
Stok çeşitleri, stok maliyetleri, stok kontrol modeli
7. Hafta - Teorik
Ekonomik Sipariş Miktarı hesabı
8. Hafta - Teorik
MİP ağacı ve MİP tablosu, ERP, JIT, Kanban sistemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Üretim planı hazırlama, haftalık ve aylık üretim planı
12. Hafta - Teorik
Üretim planlama ve hazırlama stratejileri
13. Hafta - Teorik
Sıralama ve yükleme problemleri
14. Hafta - Teorik
Gantt diyagramı, Kritik yol diyagramı
15. Hafta - Teorik
PERT yöntemi, üretim programlama örneği
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130678
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
4
4
OÇ-2
4
4
3
3
OÇ-3
5
5
4
4
OÇ-4
3
3
4
4
OÇ-5
5
5
3
3
OÇ-6
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu