Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sayısal Yöntemler I
Ders Kodu: İŞLT305
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Yöneylem araştırması temel tekniklerinin öğretilmesi ve bu tekniklerin işletme problemlerinin çözümünde ve doğru kararlar almada kullanılmasının sağlanmasıdır.

Özet İçerik

Bu ders karar verme, doğrusal programlama, dualite, duyarlılık analizleri, tam sayılı doğrusal programlama gibi yöneylem araştırması konularını ele almaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Didem TEZSÜRÜCÜ COŞANSU
Prof. Dr. Muhsin ÖZDEMİR
Öğrenme Çıktıları
1.Yöneylem araştırması tekniklerini tanıma ve kullanım alanlarını bilme becerisi kazanır.
2.Problemleri matematiksel olarak ifade edebilme ve sayısal düşünebilme becerisi kazanır.
3.İşletme problemlerini uygun yöneylem araştırması tekniği ile modelleyebilme becerisi kazandırır.
4.Doğrusal olarak ifade edilebilen problemi bilgisayar programı (LINDO, Excel gibi) ile çözebilme becerisi kazandırır.
5.Çözümleri yorumlayabilme becerisi kazandırır.
6.Problemlerin çözümleri üzerinde problem parametre ve kısıtlarında meydana gelebilecek değişmelerin etkilerini tahmin etme becerisi kazandırır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vahap TECİM, Ed., Yöneylem Araştırması,Lisans Yayıncılık, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin konusu ve amacı
2. Hafta - Teorik
Problem çözme süreci
3. Hafta - Teorik
Karar Verme Sorunu
4. Hafta - Teorik
Doğrusal Programlama
5. Hafta - Teorik
Simplex Yöntemi
6. Hafta - Teorik
Simplex Yöntemi
7. Hafta - Teorik
Ulaştırma Problemleri
8. Hafta - Teorik
Atama Problemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Dualite
12. Hafta - Teorik
Dualite
13. Hafta - Teorik
Duyarlılık Analizleri
14. Hafta - Teorik
Tamsayılı Programlama
15. Hafta - Teorik
Tamsayılı Programlama
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130452
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)151
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
5
5
OÇ-2
3
4
5
3
3
OÇ-3
4
3
5
4
5
OÇ-4
5
3
4
5
4
OÇ-5
4
4
3
5
3
OÇ-6
4
3
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu