Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Elektronik Pazarlama Yöntemleri
Ders Kodu: İŞLT316
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Dünyada hızla gelişen yeni ticaret (ve pazarlama) ortamlarını ve imkanlarını tanıtmak, pazarlama bilgilerini elektronik ticaret ortamlarına nasıl uygulanacağını öğretmek, elektronik pazarlardaki fırsatları analiz etme ve buralara uygun pazarlama stratejileri geliştirme ve uygulama bilgi ve becerisi kazandırmaktır.

Özet İçerik

Pazarlama anlayışındaki gelişmeler ışığında elektronik pazarlama kavramı, temel internet kavramları, elektronik ticaret altyapısı ve elektronik ticaretteki gelişimler hakkında bilgiler verilecektir. Internet mağazası geliştirme süreci ve elektronik ortamda pazarlama karması geliştirme konuları incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Dünyada ticaretin gelişim yönünü ve yeni ticaret ortamlarını öğrenir.
2.Elektronik pazarları ve bu pazarlara özgü pazarlama yöntemlerini öğrenir.
3.Elektronik pazarları analiz etme bilgi ve becerisi kazanır.
4.Pazarlama karması elemanlarının Internet ortamına özgü uyarlanması konusunda bilgi sahibi olur.
5.Elektronik pazarlarda uygulanacak ticaret araçlarını ve yöntemlerini tasarlama ve uygulama bilgi ve becerisi geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şule ÖZMEN, Ağ Ekonomisinde Yeni Ticaret Yolu E-Ticaret, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, Geliştirilmiş 3. Baskı, İstanbul, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin konusu ve amacı, dersin işleniş şekli, Ağ Ekonomisi ve Elektronik Ticaret kavramlarının açıklanması
2. Hafta - Teorik
E‐Dönüşüm ve E‐Ticaret Kavramları
3. Hafta - Teorik
E‐İş Modelleri
4. Hafta - Teorik
Web Sitesi Özellikleri ve E‐Hizmet Kalitesi
5. Hafta - Teorik
Elektronik pazarlama kavramı ve stratejileri
6. Hafta - Teorik
Ma Müşteri ilişkileri yönetimi ve E‐MİY
7. Hafta - Teorik
Veri Ambarı ve veri madenciliği
8. Hafta - Teorik
Elektronik Ticarette Ödeme Sistemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Elektronik Ticarette Güvenlik
12. Hafta - Teorik
Elektronik pazarlamada pazarlama karması ürün‐fiyat
13. Hafta - Teorik
Elektronik pazarlamada pazarlama karması dağıtım‐ tutundurma
14. Hafta - Teorik
Sosyal medyanın e‐pazarlamada kullanılması
15. Hafta - Teorik
Internette tüketici davranışları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
4
OÇ-3
5
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu