Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makro Ekonomi
Ders Kodu: ECO212
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin temel amacı, milli gelir, istihdam, büyüme, enflasyon, ödemeler dengesi temel makro değişkenleri tanımlamak. Para ve maliye politikalarının bu değişkenler üzerindeki etkisini incelemektir. Bu doğrultuda öğrenciye para parasal piyasalar ve makro ekonomi arasındaki bağın nasıl kurulacağı teorik çatı altında ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Milli Gelirin Belirlenmesi, Toplam Arzın Milli Gelir Üzerindeki Etkisi, Dışa Açık Bir Ekonomide Milli Gelir, Para ve Maliye Politikaları, IS-LM Analizi, Dışa Açık Ekonomi…

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Dr. Öğr. Üyesi Birgül CAMBAZOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci bu dersle birlikte makro ekonominin nasıl çalıştığını kavrar.
2.Makro ekonomideki gelişmeleri izleyerek yorumlar.
3.Kamunun ekonomiye müdahalesinin nedenlerini ve sonuçlarını yorumlar.
4.Piyasaları birlikte analiz eder.
5.Mal, para ve tahvil piyasaları çerçevesinde, ekonominin bir bütün olarak işleyişini değerlendirebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdal ÜNSAL, Makro İktisat, Turan Kitabevi, Ankara, 2007.
2.Zafer TUNCA, Makro İktisat, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Makro İktisada Giriş
2. Hafta - Teorik
Milli Gelirin Hesaplanması ve Ölçülmesi
3. Hafta - Teorik
Klasik Analiz
4. Hafta - Teorik
Milli Gelirin Belirlenmesi
5. Hafta - Teorik
Toplam Arzın Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
6. Hafta - Teorik
Kamu Kesiminin Milli Gelir Üzerindeki Etkisi
7. Hafta - Teorik
Dışa Açık Bir Ekonomide Milli Gelir
8. Hafta - Teorik
Para ve Maliye Politikaları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Para, Faiz ve Milli Gelir
12. Hafta - Teorik
IS-LM Analizi
13. Hafta - Teorik
Enflasyon
14. Hafta - Teorik
Dışa Açık Ekonomi
15. Hafta - Teorik
Dışa Açık Ekonomilerde Para ve Maliye Politikası
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
4
3
4
OÇ-2
3
3
4
3
2
2
OÇ-3
3
3
2
3
4
3
OÇ-4
3
4
3
2
3
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu