Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İşletme Politikası
Ders Kodu: İŞLT401
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin temel amacı öğrencilerin, işletmenin çevresini izleme, analiz edebilme, stratejik karar verme gerektiren sorunları saptayabilme, bu sorunlara stratejik çözümler getirebilme, stratejik alternatifler sunabilme ve stratejik yönetim tekniklerini uygulayabilme bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

Özet İçerik

Genel Kavramlar ve Yönetim Süreci, Stratejik Yönetim Teorileri, Dış Çevre Analizi, İşletme Analizi, Durum Belirleme Matrisleri, Stratejik Yönlendirme, Temel ve Üst Yönetim Stratejileri, Rekabet Stratejileri (Maliyet Liderliği ve Odaklanma), Rekabet Stratejileri (Farklılaşma), Fonksiyonel Stratejiler, Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler, Stratejilerin Uygulanması, Kurumsal Yönetişim...

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa KESEN
Öğrenme Çıktıları
1.Stratejik yönetimi tanımlar, bir işletme için vizyon ve misyon geliştirebilme becerisi kazanır.
2.Stratejik planlama sürecini tüm aşamalarıyla uygulayabilir.
3.Kurum, iş birimi ve fonksiyonel düzey stratejiler hakkındaki teorik bilgisini geliştirir.
4.İşletme içi ve işletme dışı çevre analizlerini (SWOT analizini) yapabilir.
5.Stratejik değerleme ve uygulamaları özetleyebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hayri ÜLGEN ve Kadri MİRZE, İşletmelerde Stratejik Yönetim, 4.baskı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Genel Kavramlar ve Yönetim Süreci
2. Hafta - Teorik
Stratejik Yönetim Teorileri
3. Hafta - Teorik
Dış Çevre Analizi
4. Hafta - Teorik
İşletme Analizi
5. Hafta - Teorik
Durum Belirleme Matrisleri
6. Hafta - Teorik
Stratejik Yönlendirme
7. Hafta - Teorik
Temel ve Üst Yönetim Stratejileri
8. Hafta - Teorik
Rekabet Stratejileri (Maliyet Liderliği ve Odaklanma)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Rekabet Stratejileri (Farklılaşma)
12. Hafta - Teorik
Fonksiyonel Stratejiler
13. Hafta - Teorik
Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler
14. Hafta - Teorik
Stratejilerin Uygulanması
15. Hafta - Teorik
Kurumsal Yönetişim
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
3
OÇ-3
4
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu