Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Tanıtım Stratejileri
Ders Kodu: İŞLT416
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ders öğrenciye sistem ve sistem analizi kavramlarının ayrıntılı olarak işlenmesi amaçlamaktadır. Sistem ve sistem geliştirme, sistem geliştirmede kullanılan modeller, bilgi sistemleri konularına yer verilecektir.

Özet İçerik

Pazarlamada iletişimin önemi, tutundurmanın işlevi, tutundurma kararları ve stratejileri, reklamcılık sektöründeki gelişmeler, halkla ilişkiler, satış artırma çabaları, reklamda yaratıcılık.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel reklamcılık terimlerini tanımlayabilir.
2.Türkiye ve dünyada reklamcılığın tarihini ve reklam çeşitlerini tartışabilir.
3.Reklamların sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerini değerlendirebilir.
4.Reklam etkinliğini ölçebilir.
5.Fikrini, yaratıcı ve yenilikçi biçimde ifade eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Atilla AKSOY, Yeni Reklamcılık, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tutundurma karması, tutundurma stratejileri ve pazarlama iletişim süreci
2. Hafta - Teorik
Reklam kavramı, reklam türleri ve reklamın amaçları
3. Hafta - Teorik
Reklamcılığın tarihsel gelişimi
4. Hafta - Teorik
Reklamcılığın gelişim nedenleri ve medya kavramı
5. Hafta - Teorik
Gazete reklamcılığı, dergi reklamcılığı ve basılı medyada reklam örnekleri
6. Hafta - Teorik
Radyo reklamcılığı ve televizyon reklamcılığı, Açık hava ve transit reklamcılığı
7. Hafta - Teorik
Türkiye'de medya
8. Hafta - Teorik
Reklamda yenilikçilik ve mesaj
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Reklamda resim, metin, başlık, slogan
12. Hafta - Teorik
Reklamda bütçe ve planlama
13. Hafta - Teorik
Reklam ajansları, reklamda etkinlik
14. Hafta - Teorik
Türkiye'de reklam sektörü, İnternet ortamında reklam
15. Hafta - Teorik
Türkiye'de reklam sektörü, İnternet ortamında reklam
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
4
OÇ-3
3
4
OÇ-4
3
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu