Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası İşletmecilik
Ders Kodu: İŞLT418
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, uluslararası işletmecilik ve uluslararası yönetim kavramlarını tanıtmak ve uluslararası işletmecilik ve yönetim ile ilgili faktörleri incelemektir.

Özet İçerik

Uluslararası İşletmeciliğin Önemi ve Kapsamı, Tarihsel Gelişimi, Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma Süreci ve Uluslararası İşletme Yönetimi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cebrail MEYDAN
Öğrenme Çıktıları
1.Uluslararası işletmecilik konusunda yeterli bilgiyi kavrar.
2.Uluslararası işletmecilik konularını küresel bakış açılarıyla yorumlar.
3.Kültürlerarası farklılıkların neler olduğunu kavrar.
4.Dünya ticaret yapısına ilişkin küresel dinamikleri anlar.
5.Uluslararası işletmecilik sorunlarına yenilikçi çözümler üretip geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.E. Can MUTLU, Uluslararası İşletmecilik, Beta Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmeciliğe Giriş: Uluslararası İşletmeciliğin Önemi ve Kapsamı
2. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi
3. Hafta - Teorik
Uluslararası Ticaret Teorileri
4. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmeciliğin Çevresi
5. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletmeciliğe Hazırlık ve Yabancı Pazarlara Giriş
6. Hafta - Teorik
Uluslararasılaşma ve Uluslararasılaşma Süreci
7. Hafta - Teorik
Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
8. Hafta - Teorik
Uluslararası Çevre ve Uluslararası Organizasyonlar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Ödemeler Dengesi
12. Hafta - Teorik
Yabancı Çevresel Güçler
13. Hafta - Teorik
Kültürlerarası Farklılıklar ve Uluslararası İşletme Yönetimi
14. Hafta - Teorik
Uluslararası İşletme Fonksiyonlarında Stratejik Yönetim
15. Hafta - Teorik
Türkiye’de Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
OÇ-2
3
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu