Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Araştırma Yöntemleri
Ders Kodu: İŞLT421
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı, Bilimsel çalışma yöntemlerini öğretmek. Bu yöntemlerin kullanarak bir bilimsel çalışmanın nasıl planlanması ve oluşturulması gerektiğini öğretmektir.

Özet İçerik

Bilim ve bilimsel bilginin tartışılması, bilimsel araştırmanın önemi, araştırma raporunun yazılması ve araştırma sonuçlarının sunuluşu…

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Birgül CAMBAZOĞLU
Prof. Dr. Cemal İYEM
Öğrenme Çıktıları
1.Bilim ve bilimsel araştırma ile ilgili temel kavramları açıklar.
2.Bilimsel araştırma yöntemlerini kavrar.
3.Bilimsel veri toplama tekniklerini kavrar.
4.Bilimsel araştırma için gerekli verilerin toplanmasını kavrar.
5.Toplanan verileri analiz ederek bilimsel bulgulara ulaşmak için gereken yöntemleri kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.H. SEYİDOĞLU, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 2009.
2.N. KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi, 12. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Bilim ve Bilimsel Bilginin Tartışılması
2. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırmanın Önemi
3. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Sorusu ve Evrenin Tespiti
4. Hafta - Teorik
Veri Toplama Teknikleri
5. Hafta - Teorik
Anket Formlarının Hazırlanması
6. Hafta - Teorik
Ölçek Türlerinin Açıklanması
7. Hafta - Teorik
Kaynak Gösterme Türleri
8. Hafta - Teorik
Örnekleme Teknikleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Araştırmalarda Güvenilirlik ve Geçerlilik
12. Hafta - Teorik
Önemli İstatistik Teknikleri
13. Hafta - Teorik
Anketlerin Nasıl Değerlendirileceğinin Açıklanması
14. Hafta - Teorik
Verilerin Çözümlenmesi
15. Hafta - Teorik
Araştırma Raporunun Yazılması ve Araştırma Sonuçlarının Sunuluşu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
4
4
OÇ-2
4
3
4
4
OÇ-3
4
5
3
4
OÇ-4
5
4
5
4
OÇ-5
4
5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu