Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Örgütsel Davranış
Ders Kodu: İK203
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin temel amacı işletmelerin nihai hedefleri olan verimlilik ve kar maksimizasyonu ilkeleri baz alınarak, işletmelerdeki çalışan davranış ve tutumlarının verimlilik, etkinlik ve performans üzerindeki etkisini ortaya koymak ve verimliliği etkileyen birey, grup ve örgüt düzeyindeki değişkenlerini analiz etmektir.

Özet İçerik

Bu dersin amacı bağlamında öğrenciler; 1. Örgütsel davranışla ilgili temel kavramları tanımlayabilecektir. 2. Davranışı belirleyen temel prensipleri ve davranışı etkileyen, yönlendiren faktörleri fark edebilecektir. 3. İnsan davranışını anlayabilecek ve yorumlayabilecektir. 4. İşletmedeki davranışsal sorunları analiz edebilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa KESEN
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmelerdeki temel çalışan tutum ve davranışlarını tanımlar.
2.İşletmelerdeki insan davranışlarının analizi konusunda yönetici becerisi gelişir.
3.Verimlilik düşürücü davranışları önceden tespit eder ve yönetir.
4.Bir yönetici olarak işletmelerdeki verimliliği etkileyen çalışan davranışlarını belirleyen temel prensipleri ve davranışı etkileyen, yönlendiren faktörleri fark eder ve yönlendirme becerisini geliştirir.
5.Kavramlar arası neden- sonuç bağlantılarını kurar ve analitik düşünme yeteneğini geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erol EREN, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2006.
2.Enver ÖZKALP, Çiğdem KIREL, Örgütsel Davranış, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Örgütsel Davranışa Giriş
2. Hafta - Teorik
Örgütsel Davranış Modeli; Örgütsel Davranışta Bağımlı Ve Bağımsız Değişkenler
3. Hafta - Teorik
Yöneticilik Ve Motivasyon, Yönetici Açısından Önemi, Başlıca Motivasyon Teorileri
4. Hafta - Teorik
Yöneticilik Ve Motivasyon, Yönetici Açısından Önemi, Başlıca Motivasyon Teorileri
5. Hafta - Teorik
Yöneticilik Ve Liderlik Nedir? Liderlik Teorileri
6. Hafta - Teorik
Yöneticilik Ve Liderlik Güncel Liderlik Yaklaşımları
7. Hafta - Teorik
Örgüt Kültürü Kurum Kültürünün Tanımı Ve Önemi
8. Hafta - Teorik
Organizasyonlarda Takım Ve Gruplar, Takımların Oluşumu, Yönetimi, Takım Ve Grupların Yönetici Açısından Önemi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Organizasyonlarda Çatışma Ve Yönetimi, Çatışmanın Tanımı Ve Yönetimdeki Yeri
12. Hafta - Teorik
Organizasyonlarda Değişim Yönetimi Ve Stres Yönetimi
13. Hafta - Teorik
Mobbing
14. Hafta - Teorik
İş Yaşamında Duygusal Zeka; Örgütlerde Güç Ve Politik Davranışlar
15. Hafta - Teorik
Kişilik Testleri Ve Mülakat Teknikler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
3
5
4
4
3
2
2
4
3
5
5
3
4
OÇ-2
5
3
3
5
4
4
3
2
2
4
3
5
5
3
4
OÇ-3
5
3
3
5
4
4
3
2
2
4
3
5
5
4
3
OÇ-4
5
3
3
5
4
4
3
2
2
4
3
5
5
3
4
OÇ-5
5
3
3
5
4
4
3
2
2
4
3
5
5
3
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu