Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Kaynakları Eğitimi ve Kariyer Yönetimi
Ders Kodu: İK402
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kariyer geliştirmenin bireysel ve örgütsel perspektifte anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu temel amaç doğrultusunda insan kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi için çalışanların bireysel kariyer planların oluşturması ve kariyer gelişimlerinin sağlanması için uygun örgütsel araçların belirlenmesi, uygulanması ve diğer İKY fonksiyonları ile ilişkilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Kariyer yönetimi ve kavramsal çerçevesi, kariyer geliştirmenin örgütsel boyutunu oluşturan kariyer yönetimi süreci, araçları ve uygulamaları, çalışanların kariyer devreleri, kariyer sorunları ve çözümleri ele alınacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cemal İYEM
Öğrenme Çıktıları
1.Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını tanımlar.
2.Kariyer evrelerini tanımlar ve analiz eder.
3.Kariyer sorunlarını belirleyip analiz ederek ve çözüm yollarını ortaya koyar.
4.Kariyer yönetimi ve diğer İKY fonksiyonları arasındaki ilişkiyi kurar.
5.Eğitim ve geliştirme alanında kapsayıcı bir bilgilendirme sunar.
6.Yeni teknolojilerin eğitim planlama ve uygulamasındaki rollerini gösterir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ş. AYTAÇ, Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2005.
2.N. ERDOĞMUŞ, Kariyer Geliştirme Kuram ve Uygulama, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş
2. Hafta - Teorik
Kariyer Yönetimi İle İlişkili Kavramsal Çerçeve: Kariyer Ve İlişkili Kavramlar, Kariyer Planlama, Kariyer Yönetimi, Kariyer Geliştirme
3. Hafta - Teorik
Kariyer Yönetiminin İKY Sistemindeki Önemi Ve Diğer İKY Fonksiyonları İle İlişkisi
4. Hafta - Teorik
Kariyer Yönetimi Araçları
5. Hafta - Teorik
Kariyer Yönetimi Uygulamaları
6. Hafta - Teorik
Bireysel ve Örgütsel Perspektiften Kariyer Devreleri
7. Hafta - Teorik
Kariyer Sorunları ve Çözümleri
8. Hafta - Teorik
Bireysel Kariyer Planı Oluşturma
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Yeni Kariyer Yaklaşımları
12. Hafta - Teorik
Kamu Sektöründe Kariyer
13. Hafta - Teorik
Başarılı Bireysel ve Kurumsal Kariyer Gelişimi Örnekleri I
14. Hafta - Teorik
Başarılı Bireysel Ve Kurumsal Kariyer Gelişimi Örnekleri II
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
2
2
4
4
3
2
OÇ-2
5
2
3
5
5
3
2
OÇ-3
4
2
3
4
5
3
2
OÇ-4
4
2
3
4
5
3
2
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu