Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Kaynakları Planlaması
Ders Kodu: İK401
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Örgütlerde insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesi, planlanması ve bu çerçevede eleman tedarikinin sağlanması sürecinin nasıl gerçekleştirildiğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Eleman tedarik model ve stratejileri, planlamanın anlamı, oluşturulması ve uygulanması, iş analizi, iç ve dış tedarik kaynakları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cemal İYEM
Öğrenme Çıktıları
1.Planlamanın anlamını bilir.
2.İnsan kaynağının örgüt için önemini kavrar.
3.Stratejik İK planlamasının geliştirilmesini / kurulmasını öğrenir.
4.Stratejik İK planlamasının uygulamalarını öğrenir.
5.İK planlaması için iş analizinin nasıl yapıldığını öğrenir.
6.Planlama kapsamında iç ve dış tedarik sürecini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Monica BELCOURT ve Ken MCBEY, Strategic Human Resources Planning, Nelson College Indigenous, 2006.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Dersin çerçevesi, anlamı, değerlendirme kriterleri ve yıl içi çalışmalar ile ilgili bilgiler
2. Hafta - Teorik
Planlama Kavramı, İnsan Kaynakları Planlaması Anlamı, Özellikleri
3. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlamasının Tarihsel Gelişimi ve Amaçları
4. Hafta - Teorik
Stratejik Planlama ve Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması
5. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlamasını Gerekli Kılan Nedenler ve İnsan Kaynakları Gereksinim Türleri
6. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlamasında İş Analizleri
7. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Talep, Tahmin Planlaması
8. Hafta - Teorik
İşgücü Arz ve Talebini Dengelemeye Yönelik Eylemlerin Planlaması
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlama Uygulaması: İç ve Dış Kaynakları
12. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanılan Araçlar
13. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları Planlaması Araçlarından Biri Olarak Norm Kadro Uygulaması
14. Hafta - Teorik
Türkiye’deki Norm Kadro Uygulamasının İnsan Kaynakları Planlamasında Kullanımı
15. Hafta - Teorik
Sonuç: genel değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
2
3
5
2
5
5
2
3
3
3
4
5
2
2
OÇ-2
5
2
2
2
2
3
4
5
5
5
2
2
2
2
3
OÇ-3
1
2
2
3
4
5
5
5
3
1
2
2
2
2
3
OÇ-4
5
2
3
2
3
4
5
2
1
4
3
2
1
3
2
OÇ-5
2
3
4
5
2
1
2
2
3
3
2
2
3
3
2
OÇ-6
1
2
3
4
5
5
2
1
3
2
2
4
5
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu