Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Performans Değerlendirme
Ders Kodu: İK403
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İnsan Kaynakları Yönetiminin önemli bir uygulama konusu olan perfomans yönetimi konusunda uygulama becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Performans Değerlendirme Sistemi, Kullanım Alanları, Performans Değerlendirme Yöntemleri incelenmektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mustafa KESEN
Öğrenme Çıktıları
1.Performans değerlendirme yönetimini tanımlar ve anlatır.
2.Performans değerleme planı hazırlar ve tamamlar.
3.360 derece performans değerlendirme sistemini bilir ve açıklar.
4.Performans değerleme planı tasarlar ve geliştirir
5. Örgütsel ve bireysel performansı planlar.
6.Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesini sağlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Cavide UYARLIGİL, İşletmelerde Performans Yönetimi Sistemi, Arıkan, İstanbul, 2008.
2.Vahit BADEMCİ, Performans Değerlendirme, Gazi Kitabevi, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Performans değerlendirme ve performans değerlendirmeye ilişkin temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
İşletmelerde Performans Yönetimi Sisteminin Kullanım Alanları
3. Hafta - Teorik
Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi; Değerlendirmede Kullanılacak Kriter ve Standartların Belirlenmesi, Değerlendirmenin Kimler tarafından yapılacağının belirlenmesi
4. Hafta - Teorik
Performans Değerlendirme Yöntemleri; Sıralama Yöntemi, Zorunlu Dağılım Yöntemi, Kritik Olay Yöntemi, İşaretleme Listesi Yöntemi
5. Hafta - Teorik
360 Derece Geri Besleme Yaklaşımı; Geri Beslemenin Kullanım Amaçları,360 derecenin Başarı Koşulları
6. Hafta - Teorik
Performans Yönetimi Sisteminin Yürütülmesi; Performansın Planlanması, Performansın Değerlendirilmesi
7. Hafta - Teorik
Performans Değerlendirme Güvenilirlik ve Geçerlilik.Performans Değerlendirme Görüşmeleri
8. Hafta - Teorik
Değerlendirme Görüşmesinin Yürütülmesi, performansın Geliştirilmesi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Performans Geliştirmede Uygulanan Stratejiler; Personel Danışmanlığı, Eğitim Faaliyetleri, Koçluk, Disiplin Programları, İşe Yönelik Değişiklikler
12. Hafta - Teorik
Performans Yönetimi Sisteminde Eğitim, Eğitim Programları Türleri
13. Hafta - Teorik
Perfomans Değerlendirme Sonuçlarının Ücret ve Maaş Yönetiminde Kullanılması
14. Hafta - Teorik
E- Performans Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Performans Değerleme Sisteminin Uygulanması - Örnek Olay
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
1
2
3
4
5
2
3
2
2
2
3
4
2
1
OÇ-2
5
3
1
3
2
3
4
5
2
1
3
2
1
3
2
OÇ-3
1
2
4
3
1
2
1
4
3
2
1
3
2
3
4
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu