Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Örgütsel İletişim
Ders Kodu: İK408
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste, iletişim süreci, iletişim öğelerinin taşıması gereken özellikler, etkin iletişimi engelleyen faktörler, örgütsel iletişimde yöneticinin konumu, biçimsel ve biçimsel olmayan(doğal) iletişim, iletişim ağları, örgütsel iletişimde yöntem ve araçlar, örgütsel iletişimde etkililik değerlendirmesi incelenecektir.

Özet İçerik

Örgütlerde etkin iletişimi etkileyen faktörleri açıklar...

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Derya GÜL ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1.İletişimi, psikolojik ve sosyal bir olgu olarak açıklar.
2.Etkin iletişimle örgütsel etkililiği ilişkilendirir.
3.Örgütlerde etkin iletişimi engelleyen faktörleri açıklar.
4.Yöneticinin iletişim sisteminin işleyişindeki sorumluluklarını kavrar.
5.Sözlü, yazılı ve sözsüz iletişim yöntem ve araçlarını etkin kullanır.
6.Örgütlerde, elektronik ortamda iletişimin yöntem ve araçlarını kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hasan TUTAR ve M.Kemal YILMAZ, İletişim-Genel ve Örgütsel Boyutuyla, Seçkin Yay., Ankara, 2013.
2.Carol Kinsey GOMAN, İşyerinde Beden Dili, İş Yaşamında Sözsüz Dili Çözme Kılavuzu, Çev. Emel Lakşe, Alfa Basım, İstanbul, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim kavramı, tanımı; iletişimin işlevleri
2. Hafta - Teorik
İletişim süreci ve temel öğeleri (1)
3. Hafta - Teorik
İletişim süreci ve temel öğeleri (2)
4. Hafta - Teorik
İletişim türleri ve özellikleri: sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim (1)
5. Hafta - Teorik
İletişim türleri ve özellikleri: sözlü iletişim, yazılı iletişim, sözsüz iletişim (2)
6. Hafta - Teorik
Örgütlerde iletişim sistemi ve yapısal özellikleri ; örgütsel iletişimde yöneticinin konumu
7. Hafta - Teorik
Yönetimde iletişimin boyutları: biçimsel iletişim. biçimsel olmayan iletişim (1)
8. Hafta - Teorik
Yönetimde iletişimin boyutları: biçimsel iletişim. biçimsel olmayan iletişim (2)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
İletişim ağları
12. Hafta - Teorik
Örgütsel iletişimde yöntem ve araçlar (1)
13. Hafta - Teorik
Örgütsel iletişimde yöntem ve araçlar (2)
14. Hafta - Teorik
Örgütlerde iletişimin iyileştirilmesi
15. Hafta - Teorik
Örgütsel iletişimde etkilik değerlendirmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
3
2
4
2
3
4
2
4
2
3
4
5
5
2
OÇ-2
3
3
2
2
4
2
3
2
2
4
5
3
2
1
3
OÇ-3
2
3
4
1
3
4
5
5
3
1
1
3
2
3
3
OÇ-4
2
3
4
5
3
5
5
3
2
3
3
2
4
3
3
OÇ-5
3
3
2
1
3
4
5
2
1
4
2
3
5
4
3
OÇ-6
2
3
4
2
5
3
4
2
4
3
4
5
2
4
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu