Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Endüstriyel İlişkiler
Ders Kodu: İK252
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Geleneksel Endüstri ilişkilerindeki değişme ve gelişmelerin gelecekteki etkisini analiz ederek çağdaş endüstri ilişkilerini yönetebilmektir.

Özet İçerik

Endüstri ilişkilerinin doğuşu ve gelişimi, işçi-işveren ilişkileri, ilgili taraflar, sendikalar, devlet müdahalesi, toplu pazarlık, müzakereler ve toplu sözleşmeler, hak ve çıkar uyuşmazlıkları, uyuşmazlık halinde çözüm yolları, yeni endüstri ilişkileri(insan kaynakları yönetimi ve kurum kültürü, istihdam ilişkisi ve güç kullanımı,şikayet,disiplin ve öneri sistemleri,işgücünün verimliliği,yönetime katılma,otomasyon,çevre ve sivil toplum kuruluşlarının etkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Derya GÜL ÖZTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1.İşletmecilerin çalışacakları veya ilişkide olacakları endüstriyel işletmelerde karşılaşacakları işçi, işveren, devlet ve sivil toplum kuruluşları ile ilgili sorunlar ve bunların çözüm yolları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Sabırlı ve bilimsel yaklaşımlarla kolayca iletişim kurma, sorunları hızlı algılama, müzakere teknikleri ile kriz çözme yeteneği kazanır.
3.Endüstri ilişkileri kavramını dar ve geniş anlamda tanımlar.
4.Endüstri ilişkilerinin aktörlerini ve bu aktörlerin işyeri, işletme, ulusal ve uluslararası düzeydeki faaliyetlerini açıklar.
5.Endüstri ilişkileri ile ilgili farklı teorik yaklaşımları ve yöneltilen eleştirileri tartışır, Sendika kavramını, sendikal hakları, sendikaların ortaya çıkış sürecini, farklı sendikal modellerin varlığının nedenlerini açıklar.
6.Devletin endüstri ilişkilerinde üstlenmiş olduğu rolleri açıklar, işveren örgütlerini, örgütlenme modellerini, fonksiyonlarını ve işlevlerini açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Aysen TOKOL, Endüstri İlişkileri ve Yeni Gelişmeler, Dora Yayıncılık, 2014.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Endüstri İlişkilerinin Doğuşu,Endüstri Devrimi ve Nedenleri
2. Hafta - Teorik
Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Gelişmeleri, Üretim Faktörleri ve İdeolojiler
3. Hafta - Teorik
İşçi-İşveren İlişkileri Sistemi(İş Piyasaları,Emek,İstihdam,İşsizlik, Ücretler,İşgücünün Verimliliği)
4. Hafta - Teorik
İşçi-İşveren İlişkileri Sisteminde Taraflar(Devlet,İşverenler,Sendikalar,Sendika Çeşitleri)
5. Hafta - Teorik
Toplu Pazarlık, Müzakereler, Toplu Sözleşmeler,Hak ve Çıkar Uyuşmazlıkları
6. Hafta - Teorik
Uyuşmazlık Halinde Çözüm Yolları(Uzlaşma, Arabuluculuk,Tahkim,Grev ve Lokavt)
7. Hafta - Teorik
Endüstriyel Demokrasi ve Birleşmeler(Seçimler, Temsil Yetkisi, Firma Evlilikleri)
8. Hafta - Teorik
Yeni Endüstri İlişkileri (Şikayet, Disiplin ve Öneri Sistemleri)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
12. Hafta - Teorik
Yeni Endüstri İlişkileri (Çevre,İşçi Sağlığı ve İş Güvenli)
13. Hafta - Teorik
Yeni Endüstri İlişkileri (Yönetime Katılma ve Taşeronlaştırma)
14. Hafta - Teorik
Teknolojik(Otomasyon)ve Finansal(Bütçeleme) Gelişmeler,
15. Hafta - Teorik
Sivil Toplum Kuruluşları,Küreselleşme ve Küresel Kuruluşlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150345
Bireysel Çalışma130113
Ara Sınav210122
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)101
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
2
1
1
3
2
3
5
OÇ-2
3
3
2
1
1
3
2
3
5
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu