Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İşletmeler İçin Proje Yönetimi
Ders Kodu: İK354
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu derste, projelerin planlanması, programlanması ve kontrolüne ilişkin süreçlerin ve yapılacak işlemlerin neler olduğu anlatılacaktır. Bir projenin başarıya ulaşması için gerekli becerilerin ve tekniklerin neler olduğu ve nasıl yapıldığı örneklerle açıklanacaktır.

Özet İçerik

İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hakim olmak, işletmeyi örgütsel düzeyde tasarlamak ve analiz etmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Cebrail MEYDAN
Öğrenme Çıktıları
1.Proje yönetimine bütüncül bir bakış açısına sahip olur.
2.Projerde planlama ve programlama tekniklerini uygulayabilme yeteneği kazanır.
3.Bir takım üyesi olarak projelerde aktif olarak çalışabilir.
4.Proje ve proje yönetimi ile ilgili temel kavramları tanımlayabilir.
5.Proje amacını, faaliyetlerini, sonuçlarını, risklerini, vb. belirleyerek mantıksal çerçeveyi oluşturabilir.
6.Değişik proje teslim sistemleri ve bunların her birinin proje yönetimi takımına etkilerini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İ. BARUTÇUGİL, Proje Yönetimi, Kariyer Yayıcılık, 2008.
2.C.F. GRAY, E.W. LARSON, Project Management: The Managerial Process, McGraw-Hill, 4e, 2008
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Proje Yönetimine İlişkin Genel Bilgiler ve Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Proje oluşturma ve tanımlama
3. Hafta - Teorik
Proje Organizasyonu ve Yöneticiliği
4. Hafta - Teorik
Projelerde İnsan Kaynakları ve İletişim Yönetimi
5. Hafta - Teorik
Projelerde Yönetim Bilgi Sistemi
6. Hafta - Teorik
Projelerde Kapasite Yönetimi ve Risk Değerlendirme
7. Hafta - Teorik
Planlama ve Bütçeleme
8. Hafta - Teorik
Kritik Yol Yöntemi (CPM)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
CPM-Maliyet
12. Hafta - Teorik
Proje Değerleme ve Gözden Geçirme Tekniği (PERT)
13. Hafta - Teorik
Kazanılmış Değer Analizi
14. Hafta - Teorik
Kaynak Planlama
15. Hafta - Teorik
Fizibilite Hazırlama ve Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
3
5
2
5
5
5
3
5
5
2
3
2
5
1
OÇ-2
1
2
4
2
5
5
3
5
2
5
2
1
3
4
1
OÇ-3
2
4
2
5
1
3
5
3
1
3
5
2
5
2
3
OÇ-4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu