Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Etkili İletişim ve Beden Dili
Ders Kodu: İK453
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin sözlü ve sözsüz iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

Özet İçerik

iletişim, İletişim Çeşitleri,İletişim Becerileri ve Beden Dili

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İletişim olgusunu tanımlar.
2. İletişimin birey ve toplum için önem ve işlevini açıklar.
3.Sosyal hayatta iletişim becerilerinin önemini vurgular.
4. Beden dili olgusunu, işlev ve önemini açıklar.
5.Günlük hayatta ve iş yaşamında beden dilinin etkin kullanımını gösterir.
6.İş yaşamında etkili iletişim ve beden dili uygulamalarının nasıl yapılabileceğini gösterir.
7. Örnek uygulamaları çözümler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Metin IŞIK, Etkili İletişim ve Beden Dili, Sakarya, 2012.
2.Metin IŞIK, Sizinle İletişebilir Miyiz?, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2011.
3.Metin IŞIK(ed.), Genel ve Teknik İletişim, Eğitim & Akademi Yayınları, Konya, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İletişim nedir? İletişimin birey ve toplum açsından önemi ve işlevi.
2. Hafta - Teorik
İletişim çeşitleri: Kişi içi iletişim ve kişiler arası iletişim olguları
3. Hafta - Teorik
İletişim çeşitleri... Kitle iletişim ve örgüt (kurum) içi iletişim olguları
4. Hafta - Teorik
İletişim sizinle başlar: İnsan tabiatını tanıma
5. Hafta - Teorik
Kendini anlatma penceresi: Etkili ve güzel konuşma
6. Hafta - Teorik
İyi bir dinleyici olma: Etkin dinleme
7. Hafta - Teorik
İletişimin altın anahtarı: Empati
8. Hafta - Teorik
İletişimde ilk izlenim ve önemi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Beden dili-sözsüz iletişim nedir? Niçin önemlidir?
12. Hafta - Teorik
Beden dili kodları: Yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri
13. Hafta - Teorik
Beden dili kodları... Kişiler arası mesafe, fiziksel görünüm
14. Hafta - Teorik
İş yaşamında beden dilinin etkin kullanımı: Uygulama ve örnekler
15. Hafta - Teorik
Kim olduğunu keşfet: İletişim becerileri ve kişilik analizi test uygulamaları.
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
3
2
5
5
3
3
5
3
5
5
2
4
5
2
OÇ-2
1
4
3
2
5
5
4
5
2
5
5
3
4
5
2
OÇ-3
1
5
2
5
2
5
5
3
4
2
5
2
5
5
4
OÇ-4
2
4
2
3
2
4
2
5
2
4
2
2
2
4
4
OÇ-5
2
3
2
4
2
5
3
5
3
5
3
1
3
5
3
OÇ-6
1
4
5
2
5
3
5
3
5
3
5
3
2
5
4
OÇ-7
1
4
5
2
5
2
5
2
5
3
5
4
5
3
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu