Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İnsan Kaynakları Yönetimi
Ders Kodu: İK302
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

İKY fonksiyonları ile ilgili teorik bağlamda öğrenilenlerin çalışma yaşamı içinde yer alan pratikteki karşılığının öğretilmesi ve öğrencilerin İKY fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu derste temel olarak İKY'nin temel yapısı ve iş analizi, İK planlaması, performans değerleme, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi İK fonksiyonlarının uygulamaları ile ilgili konulara değinilecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cemal İYEM
Öğrenme Çıktıları
1.İKY fonksiyonlarının işleyişi ile ilgili yeterli bilgi edinir.
2.İKY fonksiyonları arasındaki etkileşimi kavrar.
3.İKY fonksiyonları ile ilgili uygulama örnekleri ile edinilen bilgilerin pratiğe aktarılmasını kolaylaştırır.
4.İKY fonksiyonları ile ilgili edinilen teorik bilgiyi uygulama bulguları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirir.
5.Ücretlendirme hakkında bilgi edinir.
6.Performans değerlendirme yöntemleri hakkında teori ve uygulamaya ilişkin bilgi edinir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Polat TUNCER, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekin Basım Yayın, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş ve İnsan Kaynakları Yönetiminin ortaya çıkışı
2. Hafta - Teorik
İKY departmanının kuruluşu ve İK fonksiyonlarının tanıtılması
3. Hafta - Teorik
İş analizi uygulamaları
4. Hafta - Teorik
İK planlaması uygulamaları
5. Hafta - Teorik
İK temin ve seçimi uygulamaları
6. Hafta - Teorik
Eğitim ve geliştirme uygulamaları
7. Hafta - Teorik
Performans değerlendirme uygulamaları
8. Hafta - Teorik
Performans değerlendirme uygulamaları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Ücret Yönetimi uygulamaları
12. Hafta - Teorik
İş Değerleme uygulamaları
13. Hafta - Teorik
Uluslararası İKY uygulamaları
14. Hafta - Teorik
Çalışanların İş Yaşamına Hazırlama uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
5
5
4
5
3
4
4
5
4
5
5
4
OÇ-2
4
4
5
5
4
5
3
4
4
5
4
5
5
4
OÇ-3
4
4
5
5
4
5
3
4
4
5
4
5
5
4
OÇ-4
4
4
5
5
4
5
3
4
4
5
4
5
5
4
OÇ-5
OÇ-6
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu