Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Reklam ve Tutundurma Teknikleri
Ders Kodu: İK452
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Pazarlama boyutuyla reklamcılık tanıtılacaktır.

Özet İçerik

Bu derste pazarlama alanında reklam ve tutundurma konuları ele alınıp incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Reklam bütçesi taslağı hazırlar.
2.Reklam etkinliği ölçümü yapabilir.
3.Pazarlama iletişimi konularında gerekli iletişim becerilerini ayırt eder.
4.Reklam mesajını tüketici davranışlarıyla ilişkilendirir.
5. Reklamcılık bilgi ve becerilerini pazarlama alanında uygulayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ders Notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Reklam ve Tutundurmaya Giriş
2. Hafta - Teorik
Kültür, Toplum, Kimlik
3. Hafta - Teorik
Etkileşim ve Değişim
4. Hafta - Teorik
İnsan Psikolojisi
5. Hafta - Teorik
Tüketici Davranışları
6. Hafta - Teorik
Yaşam Tarzı
7. Hafta - Teorik
Reklam ve Teması
8. Hafta - Teorik
Tutundurma: Reklam, Halkla İlişkiler, Satış Teşvik, Promosyon
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
İletişim Süreci
12. Hafta - Teorik
İlişkisel Yönetim
13. Hafta - Teorik
Medya Planlama
14. Hafta - Teorik
Algılama Yönetimi
15. Hafta - Teorik
Tutundurma Eylem Planı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
1
3
2
3
4
5
3
5
3
5
2
2
3
4
2
OÇ-2
2
4
4
2
3
4
3
5
4
3
4
3
5
3
2
OÇ-3
2
4
3
2
5
5
3
5
3
5
3
5
3
5
2
OÇ-4
2
1
4
2
5
3
5
3
5
4
3
2
5
5
3
OÇ-5
2
3
5
3
2
4
2
4
2
3
4
5
2
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu