Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Hukuku
Ders Kodu: ML202
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi için gerekli hukuksal düzenlemelerin temellerini ve ilkelerini öğretmek.

Özet İçerik

Vergi hukukunun anlamı, konusu ve bölümleri, diğer dalları ile ilişkisi, kaynakları, vergi kanunlarının uygulanması, vergilendirme yetkisi, vergi hukukunun temel kavramları ve kurumları, vergilendirme süreci.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Hamza KAHRİMAN
Prof. Dr. Mustafa Ali SARILI
Öğrenme Çıktıları
1.Vergi hukukunun temel ilkelerini açıklayabilme
2.Vergi kanunlarını somut olaylara uygulayabilme
3.Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu arasındaki farklılıkları ortaya koyabilme
4.Vergileme ilişkisinde taraf olan mükellef ve devletin uymak durumunda oldukları tüm yükümlülükler ile hak ve ödevleri anlatabilme
5.Tüm vergileri ilgilendiren usul hükümlerinin yer aldığı Vergi Usul Kanunu'nun genel esaslarını yorumlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.M. Kamil Mutluer, Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
2.Pehlivan, Osman (2014) vergi hukuku, Murathan yayınevi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Vergi hukukunun anlamı, konusu, gelişimi ve diğer hukuk dallarıyla ilişkisi
2. Hafta - Teorik
Vergi hukukunun dalları
3. Hafta - Teorik
Vergi hukukunun kaynakları
4. Hafta - Teorik
Vergi kanunlarının uygulanması
5. Hafta - Teorik
Vergilendirme yetkisi ve Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu
6. Hafta - Teorik
Vergi hukukunda ehliyet ve Vergi hukukunda temsil
7. Hafta - Teorik
Vergi hukukunda ehliyet ve Vergi hukukunda temsil
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Vergi mükellefinin ödevleri
10. Hafta - Teorik
Vergi mükellefinin hakları
11. Hafta - Teorik
Vergilendirme süreci
12. Hafta - Teorik
Vergilendirme süreci
13. Hafta - Teorik
Vergi borcunun sona ermesi
14. Hafta - Teorik
Vergi hukukunda süreler
15. Hafta - Teorik
Vergi hukukunda zamanaşımı
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma62224
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı1819
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)126
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
4
3
3
2
OÇ-2
4
3
3
3
2
3
3
OÇ-3
3
3
2
3
5
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu