Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Para Teorisi ve Politikası
Ders Kodu: İKT303
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Makro ekonominin önemli bir parçası olan para ekonomisinin teorik ve politik gelişimini analiz etmenin yanında, paranın yaratılmasını sağlayan Merkez Bankacılığı ile dolaşımına aracılık eden bankaları, banka iktisadı disiplini içerisinde incelemek.

Özet İçerik

Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem, Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri, T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları, Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları, Rezerv Para – Parasal Taban – Merkez Bankası Parası, Merkez Bankası Bilançosu, Para Artış Mekanizması, Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri, Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler, Para Talebi Teorileri: Çeşitli Para Talebi Teorileri Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Faiz: Kuram ve Uygulama, Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım, Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri, İstikrar Programları ve Para Politikası, Avrupa Merkez Bankası.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Mehmet BÖLÜKBAŞ
Öğrenme Çıktıları
1. Parasal ekonomi kavramının özümseyebilme
2.Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesi kavramlarının anlayabilme
3. T.C Merkez Bankası ve parasal sistemlerini anlayabilme ve analiz edebilme
4.Para arzının içselliği ve dışsallığı kavramlarını tanımlayarak açıklayabilme.
5.Para otoritelerinin toplam para arzını nasıl ve hangi araçlarla kontrol edebildiklerini açıklayabilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Nur Keyder, Evrim Ertunga (2012), Para Teori Politika Uygulama, 12. Baskı.
2.Merih Paya (1998), Para Teorisi ve Politikası, Filiz Kitapevi, 2. baskı, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Kavramlar: Para- Banka ve Finansal Sistem
2. Hafta - Teorik
Merkez Bankacılığı ve T.C. Merkez Bankası Yetkileri ve Temel Görevleri
3. Hafta - Teorik
T.C. Merkez Bankasının Para Politikası Araçları
4. Hafta - Teorik
Teorik Yaklaşımlara Göre Para Arzı ve TCMB Para Arzı Tanımları
5. Hafta - Teorik
Para Artış Mekanizması
7. Hafta - Teorik
Para Talebi Teorileri: Klasik ve Modern Miktar Teorileri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Para Talebi Teorileri: Keynesyen ve Neo-Keynesyen Teoriler
11. Hafta - Teorik
Faiz: Kuram ve Uygulama
12. Hafta - Teorik
Parasal Aktarım Mekanizması (PAM) ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım
13. Hafta - Teorik
Döviz Kuru Sistemleri ve Tercihleri
14. Hafta - Teorik
İstikrar Programları ve Para Politikası
15. Hafta - Teorik
Avrupa Merkez Bankası
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma121236
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı19110
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
5
5
3
3
OÇ-2
3
3
3
5
3
3
3
3
5
OÇ-3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
OÇ-4
5
4
4
4
4
5
3
3
3
OÇ-5
3
3
3
3
3
3
5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu