Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Anayasa Hukuku
Ders Kodu: ML112
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Devletin kuruluşu, yapısı, organları ve işleyişi ile temel hak ve özgürlüklerin anayasal metinlerde düzenleniş şekli gibi temel konularda bilgi vermektir.

Özet İçerik

Anayasa ve anayasa hukukuna ilişkin kavramlar, anayasa yapımı ve değiştirilmesi ile anayasa çeşitleri, hukuk devleti kavramı, devlet ve kurucu unsurları, siyasal iktidar, siyasal partiler, seçim sistemleri ve hükümet sistemleri gibi konular ele alınmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Osman NACAK
Öğr. Gör. Nermin YALÇİN
Öğrenme Çıktıları
1.Devletin temel organları kapsamında anayasa hukukunun temel kavramlarını anlatabilecekler
2.Siyasal alana ilişkin süreçleri hukuksal bir bakış açısıyla yorum yapabilecekler Düzenle
3.Türkiye'nin yaşadığı ve ileride yaşayabileceği siyasal, sosyal ve ekonomik değişimlerin ve dönüşümlerin Anayasal boyutlarını da değerlendirebilecekler
4.Temel hak ve özgürlükler başta olmak üzere belirli anayasal sorunlar hakkında verilen Anayasa Mahkemesi kararlarını eleştirel gözle inceleyebilmek
5.Anayasa hukuku üzerine yazılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilme yeteneği kazanmak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.GÖZLER, Kemal, (2008), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa, Ekin Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Anayasa Hukukunun tanımı ve Anayasa kavramı ve anayasa türleri
2. Hafta - Teorik
Anayasaların Yapılması ve Değiştirilmesi
3. Hafta - Teorik
Devlet Kavramı
4. Hafta - Teorik
Devlet Şekilleri: Monarşi ve Cumhuriyet
5. Hafta - Teorik
Devlet Şekilleri: Üniter Devlet - Bileşik Devlet
6. Hafta - Teorik
Hükümet Sistemleri: Kuvvetler Birliği ve Kuvvetler Ayrılığı sistemleri
7. Hafta - Teorik
Demokrasi kavramı ve çeşitleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
9. Hafta - Teorik
Seçimler ve Seçim sistemleri
10. Hafta - Teorik
Temel Hak ve Özgürlükler ve 1982 Anayasası'nda düzenleniş şekli
11. Hafta - Teorik
Anayasa Yargısı, çeşitleri, denetim türleri
12. Hafta - Teorik
Genel olarak Osmanlı Devletinde Anayasacılık Hareketleri ve Cumhuriyetin kuruluş dönemindeki Anayasa hareketleri
13. Hafta - Teorik
Genel hatlarıyla 1961 ve 1982 Anayasasının ortaya çıkışı
14. Hafta - Teorik
Genel hatlarıyla 1982 Anayasası'nın temel nitelikleri
15. Hafta - Teorik
Genel hatlarıyla 1982 Anayasası'nda Yasama - Yürütme ve Yargı Organının temel özellikleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma42320
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
4
4
3
3
3
3
4
OÇ-2
3
3
3
3
3
5
5
5
4
OÇ-3
3
3
3
5
3
5
5
4
5
OÇ-4
3
3
3
5
4
3
5
4
4
OÇ-5
3
3
3
3
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu