Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Vergi Sistemi
Ders Kodu: ML173
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilere; Türk vergi sisteminde gelir üzerinden alınan vergileri ana hatlarıyla belirtebilme, vergileme işlemlerini gelirin unsurları bakımından örnekle açıklayabilme, pratik örnekler hazırlayabilme, gelirin unsurları bakımından farklı vergilendirme biçimlerini ilişkilendirip sorgulayabilme, gelir üzerinden alınan vergileri birbirleriyle karşılaştırıp değerlendirebilme, eleştirebilme, ortaya çıkan gelir unsurlarına mevcut yasal düzenlemeleri uyarlayabilme ve alternatif yeni düzenlemeler önerebilme, becerilerini kazandırmak.

Özet İçerik

Türk vergi sisteminin genel yapısı, gelir ve kurumlar vergisi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk Vergi Sisteminin gelişimini kavrayabilme
2.Türkiye'de kullanılan vergilerin özelliklerini anlayabilme
3.Türlerine göre gelirleri sınıflayabilme
4.Mükellefiyet türüne göre hangi beyannamelerin ne zaman ve ne şekilde verileceğini bilebilme
5.Vergiye tabi gelirin unsurlarını belirleyebilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, Türk Vergi Sistemi, İzmir, 2013.
2.Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Gazi Kitabevi, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Gelir Kavramı, Dar ve Geniş Anlamda Gelir, Gelir Vergisinin Türleri, Vergiye Tabi Gelirin Özellikleri
2. Hafta - Teorik
Gelir Vergisinde Mükellefiyet
3. Hafta - Teorik
Gelirin Unsurları; Ticari Kazançlar, Zirai Kazançlar
4. Hafta - Teorik
Ücretler, Serbest Meslek Kazançları
5. Hafta - Teorik
Gayrimenkul ve Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar
6. Hafta - Teorik
Gelir Vergisinde Toplama Esası ve Vergi Tevkifatı
7. Hafta - Teorik
Gelir Vergisinin Tarhı, Vergi Oranı, Beyanı ve Ödenmesi
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinin Teorik Yapısı
10. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinin Teorik Yapısı
11. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisini Gerekli Kılan Nedenler, Gelir Vergisinden Farkları ve Gelir Vergisine Göre Avantajları
12. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinde Mükellefiyet Türleri
13. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinde Yer Alan Muafiyet ve İstisnalar
14. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinde Matrahın Tespiti
15. Hafta - Teorik
Kurumlar Vergisinin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Bireysel Çalışma52220
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
3
3
3
3
3
3
5
4
5
OÇ-2
3
3
3
5
3
5
4
5
5
OÇ-3
3
3
3
3
4
3
5
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
4
3
3
3
5
OÇ-5
3
3
3
4
4
3
3
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu