Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Makroekonometri
Ders Kodu: EK363
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Makro iktisadi kavramları, teorileri ve modelleri kavratmak, ileri matematiksel teknikleri kullanarak sağlam bir makro iktisadi analiz yeteneği kazandırmak. Makro iktisadi analiz tekniklerini tarihsel ve güncel iktisadi sorunlara uygulanabilmesini sağlamak.

Özet İçerik

Toplam arz ve talep dinamikleri politikası, hükümet bütçe açığı, rasyonel beklentiler ve iktisat politikası, Beklenti etkileri ve iktisat açık ekonomi, para, yeni Keynesyen iktisat, iktisadi büyüme teorileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Makro iktisadi kavramları, teorileri, modelleri ve politikalarını ileri düzeyde açıklayabilme
2.ileri matematiksel yöntemler kullanarak makro iktisat problemlerini çözebilme
3.Makro iktisadi teoriler ve modeller arasında karşılaştırmalar yapabilme
4.iktisadi sorunlar analiz edebilme ve ileri düzeyde politika önerileri sunabilme
5.Makro iktisadi verileri/gelişmeleri takip edebilme ve ileri düzeyde yorumlayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Felderer & Homburg (1992), Macroeconomics and New Macroeconomics, 5th Edition, Springer-Verlag Heidelberg.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
iktisadın ve Makro iktisadın Temelleri
2. Hafta - Teorik
Klasik ve Keynesyen iktisadın Karşılaştırılması
3. Hafta - Teorik
Yeni Makro iktisat Teorileri
4. Hafta - Teorik
Toplam Arz ve Talep Dinamikleri
5. Hafta - Teorik
Rasyonel Beklentiler ve Ekonomi Politikalarına Uygulanması
6. Hafta - Teorik
Beklenti Etkileri ve iktisat Politikası
7. Hafta - Teorik
Enflasyon
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Kamu Bütçe Açıkları ve Makroekonomik Etkileri
10. Hafta - Teorik
İşgücü Piyasası I
11. Hafta - Teorik
İşgücü piyasası II
12. Hafta - Teorik
Açık ekonomi
13. Hafta - Teorik
Para Teorisi
14. Hafta - Teorik
Yeni Klasik ve Keynesyen iktisat
15. Hafta - Teorik
iktisadi Büyüme Teorileri
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Bireysel Çalışma72228
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
4
2
5
2
5
2
2
2
2
OÇ-2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-3
4
2
5
2
2
2
3
3
3
OÇ-4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
OÇ-5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu