Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İş Sağlığı ve Güvenliği
Ders Kodu: İSG101
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Dersin amacı öğrencilere 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerince çalışanlara verilecek İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını öğretmek ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmektir.

Özet İçerik

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için çalışanlara verilmesi gereken eğitimlerden Genel, Sağlık ve Teknik konuları içermektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mithat Evrim DEMİR
Öğr. Gör. Ali ERKUL
Öğr. Gör. Evrim ÇEVİK
Öğr. Gör. İlhami AKSU
Öğr. Gör. Nadir Savaş ÖTER
Prof. Dr. Pınar DEMİRCİOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1.İş sağlığı ve güvenliği kavramı hakkında bilgi sahibi olmak
2.Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
3.İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak
4.İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak
5.İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak
6.Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak
7.İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu
2.İlgili kanun ve yönetmelikler
3.Öğretim elemanı ders notları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
2. Hafta - Teorik
Çalışma mevzuatı
3. Hafta - Teorik
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni
4. Hafta - Teorik
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
5. Hafta - Teorik
Meslek hastalıklarının sebepleri,Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
6. Hafta - Teorik
Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal risk etmenleri
7. Hafta - Teorik
Kimyasal risk etmenleri
8. Hafta - Teorik
Fiziksel risk faktörleri
9. Hafta - Teorik
Ergonomi, Elle kaldırma ve taşıma
10. Hafta - Teorik
Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
11. Hafta - Teorik
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
12. Hafta - Teorik
Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı
13. Hafta - Teorik
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
14. Hafta - Teorik
Acil durumlar, Tahliye ve kurtarma
15. Hafta - Teorik
İlkyardım
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1314
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
OÇ-1
5
2
3
3
2
2
3
3
3
OÇ-2
5
2
3
1
3
5
3
2
2
OÇ-3
3
3
3
3
3
4
2
3
3
OÇ-4
3
4
3
3
3
2
3
3
3
OÇ-5
3
4
5
3
3
2
3
2
3
OÇ-6
3
2
3
3
4
2
3
3
3
OÇ-7
3
4
2
3
2
2
3
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu