Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Okul ve Ergenlik Döneminde Gelişim ve Destek Programları
Ders Kodu: CGB403
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Okul ve ergenlik donemi gelişimi hakkında bilgi kazanmak ve değerlendirmek

Özet İçerik

Okul döneminde normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal-duygusal gelişim özellikleri ve gelişimlerinin değerlendirilmesi, Ev ve okul ortamında uygulanabilecek destekleyici yaklaşımlar, Aile-çevre-arkadaş ilişkileri, Sosyal kimlik ve cinsel gelisim , Ana babalara ve profesyonellere yönelik gelişim temelli danışmanlık, Ergenlik tanımları ve kuramları, Ergenlikte bedensel ve cinsel gelişme, Ergenlikte Arkadaşlık ve kimlik arayışı

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dilek AKICI TAYANÇ
Öğrenme Çıktıları
1.Okul ve ergenlik donemi çocukların gelişim özelliklerini bilir
2.Okul ve ergenlik dönemi gelişim özelliklerini gelişim kuramları ile tartışır
3.Okul ve ergenlik dönemi çocukların gelişimsel destek ihtiyaçlarını listeler
4.Okul ve ergenlik dönemi akran ilişkilerinin önemini ve özelliklerini açıklar
5.Okul ve ergenlik dönemi gelişimsel destek programlarını karşılaştırır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Zembar. M.j.;Blume, L.B. (2009). Middle Childhood Development. Merrill Publishing. Ohio, USA.
2.Meece, J.L; Daniels, H.D. (2008). Child & Adolescent Development For Educators. Mc Graw Hill, New york, USA.
3.Bayhan,P; Artan. İ. (2004). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Morpa, İstanbul.
4. Mussen, P.H.; Conger, J.J.; Hustant, A.C.(1990) Child development & Personality. Harper Collins Publishers, New York, USA
5.Steinberg, L. (2008). Adolesence. Mc Graw-Hill,New York, USA.
6.Bee, H. (1995), Lifespan Development. Harper Collins College Publishers, USA.
7.Papalia, D.E., Olds S.W. (1993) A Child?s World, Infancy Through Adolescence, 6 th Edition, McGraw-Hill,Inc,New York, USA.
8.Clarke-Stewart,A.;Friedman,S.(1987), Child Development: Infancy Through Adolescence. John Wiley and Sons,Inc.,Canada.  
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Okul Çağına Genel Bakış Okul Çağında Gelişim
2. Hafta - Teorik
Okul Çağında Arkadaşlık İlişkileri Okul Çağında Zihinsel Gelişim
3. Hafta - Teorik
Ergenlik Tanımları ve Kuramları Sınıf Çalışması 1
4. Hafta - Teorik
Ergenlikte Bedensel ve Cinsel Gelişim
5. Hafta - Teorik
Ergenlikte Bedensel ve Cinsel Gelişim
6. Hafta - Teorik
Ergenlik Döneminde Aile İlişkileri Ergenlik Döneminde Kız Erkek Arkadaşlığı ve Kimlik Arayışı Sınıf Çalışması 2
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
vize
8. Hafta - Teorik
Ebeveynlerin Çocukları Hayata Hazırlamaları Ebeveynlerin Ergenlerle İlgili Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Yolları Sınıf Çalışması 3
9. Hafta - Teorik
Ahlaki gelişim
10. Hafta - Teorik
Sınıf calışması 4
11. Hafta - Teorik
Ödev 1?in Sunumu (Konu Sunumu)
12. Hafta - Teorik
Ödev 1?in Sunumu (Konu Sunumu)
13. Hafta - Teorik
Sınıf Çalışması 5 (Problem Durumları)
14. Hafta - Teorik
Projelerin Sunumu (Video Sunumu)
15. Hafta - Teorik
Projelerin Sunumu (Video Sunumu)
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%25
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Uygulama4%10
Seminer2%5
Ödev2%10
Proje1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ara Sınav1314
Dönem Sonu Sınavı1516
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)80
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-2
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-3
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-4
5
5
4
4
4
4
4
4
OÇ-5
5
5
4
4
4
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu