Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ticaret Hukuku
Ders Kodu: KAY415
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Lisans öğrencilerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ticaret hayatının gerektirdiği ticari konular için altyapı oluşturmadır. Ayrıca bu alandaki uygulamaları yorumlama ve analiz edebilme becerilerini kazanmalarının sağlanması hedeflenmektedir.

Özet İçerik

Türk Ticaret Kanunu sistemine uygun olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evraklara ilişkin konular esas alınacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bora TARHAN
Dr. Öğr. Üyesi Belgin BÜYÜKBUĞA
Öğrenme Çıktıları
1.Ticaret hukuku kurallarını diğer hukuk kuralları ile karşılaştırır, ortak ve ayrı yönlerini tespit eder. Ticaret hukuku sistem ve bölümlerinin sayar ve her birinin özelliklerini açıklar.
2.Ticari işletme, kıymetli evrak ve şirket kavramlarının tanım ve özelliklerini ortaya koyar.
3.Türk Ticaret Hukuku sisteminin sorunları hakkında yorumda bulunur.
4.Ticari işletme hakkında bilgi sahibidir
5.Tacir kavramını ve tacir olmanın hukuki etki ve sonuçlarını bilir, gereken sorumluluklarını yerine getirebilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Yılmaz ARSLAN ve Mevci ERGÜN Ticaret Hukuku, Ekin Basım Yayın Dağıtım, 5. Baskı, Bursa, 2010.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ticaret Hukuku genel kavramlar ve ticari işletme
2. Hafta - Teorik
Ticari işletme kavramı, ticari işletmenin devri ve rehni
3. Hafta - Teorik
Ticari işler, ticari hükümler ve ticari yargı
4. Hafta - Teorik
Tacir ve tacirin tabi olduğu hükümler
5. Hafta - Teorik
Ticaret sicili, ticaret unvanı, işletme adı
6. Hafta - Teorik
Ticari defterler ve cari hesap
7. Hafta - Teorik
Tacir yardımcıları
8. Hafta - Teorik
Markalar ve haksız rekabet
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Şirket kavramı, adi şirket ve kollektif şirket
12. Hafta - Teorik
Komandit şirket ve limited şirket
13. Hafta - Teorik
Anonim şirket
14. Hafta - Teorik
Kıymetli evrak kavramı ve türleri, çek
15. Hafta - Teorik
Bono ve poliçe
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
3
OÇ-2
3
5
3
OÇ-3
3
5
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu