Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kıymetli Evraklar Hukuku
Ders Kodu: KAY420
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin ticari işletme ve kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenmesini sağlamak

Özet İçerik

Kıymetli evrak kavramı, temel nitelikleri ve çeşitli bakımlardan sınırlandırılması, kıymetli evrak teorileri; nama, emre ve hamiline düzenlenen kıymetli evrakın özellikleri; kıymetli evrakın zıya ve iptali; kambiyo senetleri; poliçe, poliçenin şekil şatları, poliçenin kabulü, devri, aval, poliçenin ödenmesi, karşılık ve sebepsiz zenginleşme, zamanaşımı; bono (emre muharrer senet), şekil şartları, bonoya uygulanacak poliçe hükümleri, emre yazılı ödeme vaadi; çek, şekil şartları, devri, aval, ödeme, ödemeden kaçınma halinde hamilin müracaat hakları, zamanaşımı, sahte ve tahrif edilmiş çek; Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilinin Korunması Hakkındaki Kanun’un esasları ve özellikle karşılıksız çeke dair hükümler.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kıymetli evraklar hukukuna dair tüm kavramların öğrenir.
2.Poliçe, çek ve bononun şartları, ödenmesi ve devamlılığının öğrenir.
3.Ticari defterler ve ticaret unvanını tanımlar.
4.Kıymetli evrak kavramı ve niteliklerini öğrenir.
5.Kambiyo senetleri, poliçe ve bonoyu tanımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mustafa ÇEKER, Ticari İşletme Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2006.
2.Mustafa ÇEKER, Kıymetli Evrak Hukuku, Orion Yayınevi, Ankara 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ticari işletme kavramı ve unsurları
2. Hafta - Teorik
Ticari iş ve ticari hüküm
3. Hafta - Teorik
Tacir kavramı ve ticaret sicili
4. Hafta - Teorik
Marka ve cari hesap
5. Hafta - Teorik
Rekabet Hukuku
6. Hafta - Teorik
Ticari defterler ve ticaret unvanı
7. Hafta - Teorik
Tacir yardımcıları
8. Hafta - Teorik
Kıymetli evrak kavramı ve nitelikleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kıymetli evrakın türleri
12. Hafta - Teorik
Kambiyo senetleri, poliçe ve bono
13. Hafta - Teorik
Çekin unsurları ve türleri
14. Hafta - Teorik
Çekin ödenmesi
15. Hafta - Teorik
Karşılıksız çek
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
2
5
2
OÇ-2
2
5
2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu