Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Borçlar Hukuku
Ders Kodu: KAY422
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu derste, genel hatlarıyla, kişilerin birbirleriyle giriştikleri hukuki işlemlerden veya kanundan doğan borçlar incelenmektedir.

Özet İçerik

Borçlar Hukuku’nun Genel Kavramları, Borcun Doğumu, Borç İlişkilerinin Doğuş Kaynakları (Hukuki İşlemden Doğan Borçlar, Doğrudan Doğruya Kanundan Doğan Borçlar, Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar), Borçların İfası ve İfanın Yerine Getirilmemesi, Borç İlişkilerinde Özel Durumlar, Borcu Sona Erdiren Sebepler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bora TARHAN
Öğrenme Çıktıları
1.Borçlar Hukuku'nun konusu ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Toplumsal ilişkilerden biri olan borç ilişkisini kavrar.
3.Borç ilişkisi nedeniyle kişiler arasında ortaya çıkması muhtemel ihtilafların nasıl çözüleceğini öğrenir.
4.Olay çözümlemesi yapabilir.
5.Haksız fiilin hüküm ve sonuçlarını öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.F. EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri, Yetkin Yayınları, Ankara, 2015.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Borçlar Hukuku'nun konusu ve kaynakları
2. Hafta - Teorik
Borçlar hukukunun temel kavramları- Borcun kaynakları
3. Hafta - Teorik
Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk
4. Hafta - Teorik
Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum
5. Hafta - Teorik
Temsil
6. Hafta - Teorik
Sözleşmelerin yorumu uyarlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül
7. Hafta - Teorik
Haksız fiilden doğan borçlar, Kusura dayanan sorumluluk
8. Hafta - Teorik
Kusursuz Sorumluluk halleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Kusursuz Sorumluluk halleri
12. Hafta - Teorik
Haksız fiilin hüküm ve sonuçları
13. Hafta - Teorik
Haksız fiilin hüküm ve sonuçları
14. Hafta - Teorik
Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
15. Hafta - Teorik
Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
3
OÇ-2
3
5
3
OÇ-3
3
5
3
OÇ-4
3
5
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu