Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
İngilizce Hazırlık Sınıfı
Ders Kodu: YD001
Ders Türü: Hazırlık
Ders Grubu: Yok
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 26
Uyg.: 0
Kredi: 26
Laboratuvar: 0
AKTS: 60
Amaç

Dersin temel hedefi; öğrencileri orta seviyeye (B1+) ulaşmak için adım adım dört becerinin (dinleme, konuşma, okuma ve yazma), dilbilgisinin, kelimenin ve otantik materyallerin bir araya getirildiği anlamlı aktivitelerle yönlendirmektir. Ders süresince öğrenciler İngilizce'yi etkili bir şekilde kullanmak için farklı konularla ilgili içerikleri dinleyerek ve okuyarak keşfeder ve daha sonra öğrenme odaklı kelime bilgisi ve kelime biçimleriyle yazılı ve sözlü dillerini geliştirirler.

Özet İçerik

Bu ders; öğrencilerin, belirli konularla alakalı kelimeleri kullanabilmelerini, yeni öğrenilmiş dilbilgisi ile ilgili alıştırmaları yapabilmelerini, belirli durumlar için işlevsel dil kullanabilmelerini, dinleme, okuma ve anlama becerilerini geliştirmelerini, anlamlı diyaloglar oluşturmalarını ve belirli konular üzerine paragraflar yazmalarını sağlar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ali Cemal AĞ
Öğr. Gör. Barış ÇAVUŞ
Öğr. Gör. Beyhan SEZER
Öğr. Gör. Cansın ÇALIŞKAN
Öğr. Gör. Ercan YILMAZ
Öğr. Gör. Esma ACUN
Öğr. Gör. Fethiye EFENDİ KIR
Öğr. Gör. Göksel TURAN
Öğr. Gör. Gülsün POYRAZ SOFRACI
Öğr. Gör. Hasan Ulvi EVREN
Öğr. Gör. Hatice KURT
Öğr. Gör. Hayri ARGUNAT
Öğr. Gör. Lütfi SARAÇ
Öğr. Gör. Mehmet Niyazi YAĞMUR
Öğr. Gör. Murat MADAK
Öğr. Gör. Nilüfer KARADAVUT
Öğr. Gör. Nursel ÖZEN
Öğr. Gör. Özlem DİLAVER
Öğr. Gör. Özlem MADAK
Öğr. Gör. Pınar UĞUR
Öğr. Gör. Rıdvan KORKUT
Öğr. Gör. Saim ÖZKAN
Öğr. Gör. Sevim EVREN
Öğr. Gör. Sibel KARASULU
Öğr. Gör. Soner SOFRACI
Öğr. Gör. Yasir YAREN
Öğr. Gör. Yıldız BAL
Öğrenme Çıktıları
1.İngilizce dilbilgisi yapısını kavrama ve farklı zaman kalıplarında cümle kurabilme.
2.İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma yöntemlerini kavrama.
3.Kendilerini ve başkalarını tanıtıp, tarif edebilme.
4.Başkalarının söylediklerini aktarabilme.
5.İngiliz kültürü hakkında konuşabilme.
6.Kişiler ve yerler hakkında bilgi verebilme.
7.Söz ve tavsiye verebilme.
8.Çıkarım, istek ve tahminde bulunabilme.
9.İhtimal, plan ve zorunluluklardan bahsedebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.English File-Elementary - Student's Book (A1-A2)(Oxford University Press)
2.English File-PreIntermediate - Student's Book (A2-B1) (Oxford University Press)
3.English File-Intermediate - Student's Book (B1-B2) (Oxford University Press)
4.Effective Academic Writing 1 - Student's Book (A1-A2) (Oxford University Press)
5.Effective Academic Writing 2 - Student's Book (A2-B1) (Oxford University Press)
6.Speak Now 2 - Student's Book (A2) (Oxford University Press)
7.Speak Now 3 - Student's Book (A2-B1) (Oxford University Press)
8.Oxford Practice Grammar - Basic (A1-A2-B1) (Oxford University Press)
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Verb be +Positive Negative Questions + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
2. Hafta - Teorik
Possessive Adj.Adjectives, Singular-Plural Nouns, Imperative, Present Simple + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
3. Hafta - Teorik
Word Order in Questions,Frequency Adverbs, Possessive 's, can/can't+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
4. Hafta - Teorik
Present Continuous Tense, Object Pronouns+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
5. Hafta - Teorik
Past Simple, Thereis/are, some/any + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
6. Hafta - Teorik
Countable/Uncountable nouns, some/any + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
7. Hafta - Teorik
Quantifiers,Comparatives-Superlatives + Be going to + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
8. Hafta - Teorik
Be going to, Adverbs, Articles + Present Perfect Tense + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
9. Hafta - Teorik
Present Perfect/Past Simple+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
10. Hafta - Teorik
Present Continuous/Present Simple + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
11. Hafta - Teorik
Past Simple/Past Continuous + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
12. Hafta - Teorik
Future Tenses, Relative Clause, Present Perfect+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
13. Hafta - Teorik
Comparatives-Superlatives + Persent Perfect/Past Simple T. + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
14. Hafta - Teorik
Will/Won't/Shall, Quantifiers+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
15. Hafta - Teorik
Infinitives/Gerund, have to/must + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
16. Hafta - Teorik
Review of Verb Tenses + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
17. Hafta - Teorik
If clause type 1, should+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
18. Hafta - Teorik
If clause type 2, Present Perfect Tense+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
19. Hafta - Teorik
Phrasal Verbs, used to, passive voice + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
20 .Hafta - Teorik
Past Perfect, Reported Speech + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
21. Hafta - Teorik
Action/Nonaction verbs, Future Forms, Present Simple/Present Continuous+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
22. Hafta - Teorik
Present Perfect T./Present Perfect Continuous T. + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
23. Hafta - Teorik
Comparatives/Superlatives, Articles+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
24. Hafta - Teorik
Modals of Obligation, Prohibition, Ability,Possibility + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
25. Hafta - Teorik
Past Tenses + Used to + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
26. Hafta - Teorik
Passives + Modals of Deduction + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
27. Hafta - Teorik
First Conditional, Future Time Clauses+ İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
28. Hafta - Teorik
Second Conditional + Gerund/Infinitives + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
29. Hafta - Teorik
Reported Speech + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
30. Hafta - Teorik
Third Conditional + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
31. Hafta - Teorik
Relative Clauses + Quantifiers+Question Tags+İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
32. Hafta - Teorik
Revision of Grammar + İlgili Kelime, Dinleme-Konuşma, Okuma-Yazma Becerileri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)4%36
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%40
Kısa Sınav (Quiz)8%16
Proje2%8
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders3218261408
Proje25112
Kısa Sınav84140
Ara Sınav46232
Dönem Sonu Sınavı18210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)1502
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
3
3
4
2
OÇ-2
2
2
4
3
3
OÇ-3
2
2
2
2
2
OÇ-4
3
3
3
3
3
OÇ-5
OÇ-6
2
2
2
2
2
OÇ-7
3
3
2
3
3
OÇ-8
4
3
3
2
4
OÇ-9
3
4
3
4
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu