Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ekonominin İlkeleri II
Ders Kodu: ECO102
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin temel amacı öğrenciye temel iktisat bilgisini kazandırmaktır. Ayrıca bu dersle öğrenciye makro iktisadın, para teorisinin, uluslararası iktisadın ve büyüme teorisinin temellerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Özet İçerik

Bu ders milli gelirin belirlenmesi, kısa vadede toplam talep ve toplam arz analizi ve uzun vadede, para politikası, enflasyon, işsizlik, kamu açıklarının, ekonomik büyüme, ticaret politikası, döviz kurları ve denge kavramlarını kapsar.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Arş. Gör. Hatice ARMUTCUOĞLU TEKİN
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Doç. Dr. Muzaffer Özgür YANARDAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Ziya ŞİPAL
Öğrenme Çıktıları
1.Temel makro iktisat kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Milli gelir hesaplama ve kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
3.Denge milli geliri hakkında bilgi sahibi olur.
4.Çarpan analizini hakkında bilgi sahibi olur.
5.Enflasyon, istihdam ve işsizlik ilişkisini bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ray C. FAIR, Karl F. CASE, Sharon M. OSTER, Ekonominin İlkeleri, Palme Yayınları, İstanbul, 2011.
2.Zeynel DİNLER, İktisada Giriş, Ekin Yayınları, Bursa, 2015.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Makro Ekonomik Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Milli Gelir, Milli Gelir Muhasebesi ve Milli Gelirle İlgili Kavramlar
3. Hafta - Teorik
Milli Geliri Belirleyen Faktörler: Tüketim, Yatırım ve Tasarruf Fonksiyonları
4. Hafta - Teorik
Denge Milli Gelirinin Belirlenmesi
5. Hafta - Teorik
Çarpan Analizi
6. Hafta - Teorik
Milli Gelir ve Fiyatlar Genel Düzeyi: Toplam Talep ve Toplam Arz
7. Hafta - Teorik
Paranın Özellikleri, Para Çeşitleri
8. Hafta - Teorik
Paranın Makro Ekonomideki Rolü: Para Arzı ve Para Talebi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Milli Gelirin Genel Dengesi: Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Denge
12. Hafta - Teorik
Paranın Değeri Sorunu: Para Miktarı ile Fiyatlar Genel Düzeyi Arasındaki İlişki
13. Hafta - Teorik
Merkez Bankası’nın Para Arzını Kontrolü: Para Politikası Araçları
14. Hafta - Teorik
Enflasyon, İstihdam ve İşsizlik
15. Hafta - Teorik
Dış Ticaret Teorisi ve Politikası
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
3
3
3
3
2
OÇ-2
4
2
4
2
2
2
OÇ-3
4
2
3
2
2
2
OÇ-4
3
3
4
2
2
2
OÇ-5
5
4
4
3
3
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu