Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Öğrenme Çıktıları
1.İktisadi birimlerin karşı karşıya oldukları iktisadi sorunları sıralar.
2.Kıt kaynaklara sahip iktisadi birimlerin nasıl karar verdiklerini ve sahip oldukları kaynakları nasıl optimize ettiklerini tanımlar.
3.Arz ve talep mekanizmasını analiz eder; bireylere, firmalara ve piyasalara uygular.
4.Marjinal analizi optimal seçimleri yapmak için kullanır.
5.Değişik piyasa yapılarının farklı özelliklerini tanımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.A. KOUTSOYIANNIS, Modern Mikro İktisat, Çev. Muzaffer Sarımeşeli, Birinci Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 1997.
2.Jonathan HAMILTON – Valerie Y. SUSLOW, Study Guide for Microeconomics, 7th Edition, Prentice Hall, UK, 2008.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikro İktisadın Temel Toplumsal ve Ekonomik Problemlere Bakışı
2. Hafta - Teorik
Talep Teorisi
3. Hafta - Teorik
Kardinal ve Ordinal Fayda, Açıklanmış Tercihler Hipotezi ve Talep Fonksiyonları
4. Hafta - Teorik
Fayda Maksimizasyonunda 2. Mertebe Koşullar, Hessian ve Çitlenmiş Hessian Determinantları
5. Hafta - Teorik
Tüketici Fazlası, Gelir ve İkame Etkileri ve Slutsky Denklemi
6. Hafta - Teorik
Üretim Teorisi, Kısa ve Uzun Dönem Dengesi
7. Hafta - Teorik
Maliyet Teorisi, Modern Maliyet Teorisi ve Maliyetlerin Önemi, Ölçek Ekonomileri
8. Hafta - Teorik
Tam Rekabette Firma Dengesi, Bireysel ve Endüstrinin Arz Eğrisi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Piyasasında Uzun ve Kısa Dönem Dengesi
12. Hafta - Teorik
Tam Rekabet Piyasasının Değerlendirilmesi
13. Hafta - Teorik
Monopol (Tekel) Piyasası
14. Hafta - Teorik
Fiyat Farklılaştırması
15. Hafta - Teorik
Rekabetçi Faktör Piyasası
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
5
3
2
2
2
OÇ-2
5
3
5
2
3
2
1
OÇ-3
5
4
5
3
2
2
2
OÇ-4
5
3
5
2
3
2
1
OÇ-5
5
4
5
3
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu