Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Temel makro problemleri tanımlar.
2.Toplam talep ve mal piyasası dengesini analiz eder.
3.Arz ve talep şoklarına bağlı olarak denge gelir, faiz, kur, işsizlik gibi değişkenler hakkında öngörü yapar.
4.Denge gelir, faiz, kur, işsizlikle alakalı sorunlara çözüm önerileri geliştirir.
5.Harcama kaynak dengesindeki sapmaların yarattığı olumsuzlukları enflasyon, deflasyonu ekonomik resesyonu ve krizi bilir tanımlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.N. Gregory MANKIW, Makro Ekonomi, Efil Yayınevi, Ankara, 2009
2.Rudiger DORNBUSH - Stanley FISCHER, Makro Ekonomi, Akademi Yayınları, İstanbul, 1998.
3.Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisat, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel Makro Problemlerin Tartışılması
2. Hafta - Teorik
Harcama Gelir Modeli Yardımıyla Denge Gelir Düzeyinin Kapalı Bir Ekonomide Belirlenmesi
3. Hafta - Teorik
Harcama Gelir Modelindeki Toplam Talebin Alt Bileşenlerinin İncelenmesi
4. Hafta - Teorik
Harcama Gelir Modeli Yardımıyla Denge Gelir Düzeyinin Açık Bir Ekonomide Belirlenmesi
5. Hafta - Teorik
Harcama Gelir Modeli ve Büyümeye Arasındaki İlişkinin Analizi
6. Hafta - Teorik
Mal Piyasası Dengesini IS Fonksiyonu ile İncelemek
7. Hafta - Teorik
Para Piyasası Dengesini LM Fonksiyonu ile Analiz Etmek
8. Hafta - Teorik
Makro Genel Dengenin IS-LM Modeli Analizi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Toplam Talep Fonksiyonun Tanımlanması
12. Hafta - Teorik
Toplam Talep Fonksiyonun Emek Piyasasındaki Firma ve İşçi Çıkarlarına Dayanarak Analiz Edilmesi
13. Hafta - Teorik
Toplam Arz ve Toplam Talep Yardımıyla Fiyatlar Genel Düzeyi ve Denge gelir Düzeyinin Belirlenmesi
14. Hafta - Teorik
IS-LM Modelinin Gelir ve Kur Versiyonu; Faiz ve Gelir Düzeyi İçin IS-LM-BP
15. Hafta - Teorik
IS-LM-BP Modelinin Farklı Versiyonları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
5
3
3
2
2
1
OÇ-2
5
3
4
4
2
2
2
1
OÇ-3
5
4
5
3
3
2
2
1
OÇ-4
5
3
4
4
2
2
2
1
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu