Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Muzaffer Özgür YANARDAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomi tarihinin ne zaman başladığını açıklar.
2.Tarım devrimini, sonuçlarını ve bu devrimi açıklayan teorileri ifade eder.
3.İlk ve orta çağdaki Dünya ve Avrupa ekonomisine ilişkin olarak yorumlar yapar.
4.İlk ve orta çağdaki iktisadi düşünceye ilişkin olarak yorumlar yapar.
5.Avrupa’da ekonomik güç dengesinin değişimi ve Sanayi Devrimine ilişkin olarak yorumlar yapar.
6.Merkantilist, Fizyokratik, Klasik, Neo-Klasik ve Keynesyen düşünceye etki eden düşünürlerin iktisat literatürüne yapmış oldukları katkıları açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vural SAVAŞ, İktisatın Tarihi, Ankara: Siyasal Yayınevi, 5. Baskı, 2007.
2.Tevfik GÜRAN, İktisat Tarihi, Acar Matbaacılık, İstanbul, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomi Tarihi Ne Zaman Başlar, Doğuşu ve Gelişimi
2. Hafta - Teorik
İktisadi Teoriler ve Düşüncelerin Gelişme Tarihi
3. Hafta - Teorik
Tarım Devrimi ve Sonuçları
4. Hafta - Teorik
İlk Çağ’da İktisadi Düşünce: Eski Çin, Hindistan, Mezopotamya, İbraniler ve Hititler
5. Hafta - Teorik
İlk Çağ Ekonomileri: Roma Ekonomisinde Genişleme, Gerileme ve Çöküş
6. Hafta - Teorik
İlk Çağ’da İktisadi Düşünce: Eski Yunan ve Roma
7. Hafta - Teorik
Erken Orta Çağ’da Avrupa Toplum ve Ekonomisi
8. Hafta - Teorik
İleri Orta Çağda Avrupa Ekonomisi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Orta Çağ’da Avrupa’da İktisadi Düşünce: Magnus, Aquinas, Oresme, Luther ve Calvin
12. Hafta - Teorik
Orta Çağda İslam Devletinde Ekonomik Yapı
13. Hafta - Teorik
Orta Çağ’da İslam Dünyasında İktisadi Düşünce: El-Farabi, El-Gazali, İbn-i Haldun
14. Hafta - Teorik
Geç Orta Çağda Avrupa Ekonomisi ile Asya, Afrika ve Amerika’da Toplum ve Ekonomi
15. Hafta - Teorik
Merkantilizm: İspanyol, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Alman Merkantilizmi ve Düşünürleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
5
1
3
2
OÇ-2
2
5
2
2
2
OÇ-3
3
5
1
3
2
OÇ-4
2
5
2
2
2
OÇ-5
3
5
1
3
2
OÇ-6
2
5
2
2
2
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu