Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Klasik ve Keynesgil denge kavramları arasındaki farkları bilir.
2.Beklentilerin hem miktar hem fiyat üzerinde oynadığı rolü analiz eder.
3.Farklı doktrinlerin hangi varsayımlar altında temel analiz sonuçlarının geçerli olacağını bilir.
4.Buna bağlı olarak uygulanan ve uygulanmakta olan ekonomi politikaların etki ve sonuçlarını analiz eder ve tahmin üretir.
5. Temel makro iktisadi sorunları açıklayabilme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.N. Gregory MANKIW, Makro Ekonomi, Efil Yayınevi, Ankara, 2009
2.Rudiger DORNBUSH - Stanley FISCHER, Makro Ekonomi, Akademi Yayınları, İstanbul, 1998.
3.Erdal M. ÜNSAL, Makro İktisat, İmaj Yayınevi, 10. Baskı, Ankara, 2013
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Mikro ve Makro Açıdan Denge Kavramı: Miktar ve Fiyat İntibak Mekanizmaları
2. Hafta - Teorik
Klasik Kapalı Model Çözümlemesi: Walras ve Say Yasası
3. Hafta - Teorik
Klasik Açık Model Çözümlemesi: Walras ve Say Yasası
4. Hafta - Teorik
Keynes’in Mikro Temelleri
5. Hafta - Teorik
Keynes’te Emek Piyasası ve Mal Piyasası Dengesi
6. Hafta - Teorik
Keynes’te Efektif Talep Beklentiler ve Borsa, Para Piyasası
7. Hafta - Teorik
Monetarizm: Para Talebinin ve Para Arzının Belirlenmesi, Adaptif Beklentiler
8. Hafta - Teorik
Monetarist Genel Dengenin IS-LM Modeli Yardımıyla Analizi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Zamanlararası Bütçe, Non-Ricardian Olan ve Olmayan Denge
12. Hafta - Teorik
Borçlanma Dinamiği ve Ponzi Finansman, Rasyonel Beklentiler
13. Hafta - Teorik
Yeni Klasik İktisat, Lucas Arz Eğrisi, Rasyonel Beklentiler Altında Para ve Maliye Politikaları
14. Hafta - Teorik
Post Keynesgil İktisat, Asimetrik Bilgi, Ters Seçim ahlaki Tehlike, Köpükler
15. Hafta - Teorik
Klasik ve Keynesgil Konjüktür Analizi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
4
4
5
4
5
2
2
2
OÇ-2
5
4
3
4
3
5
2
3
2
OÇ-3
5
4
4
5
4
5
2
2
2
OÇ-4
5
4
3
4
3
5
2
3
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu