Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci politik iktisat teorisindeki temel kavramları kullanarak güncel konuları yorumlar.
2.Öğrenci konjonktür teorilerinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimini kavrar.
3.Öğrenci iktisadi krizlerin konjonktür teorileri ile açıklamasını bilir.
4.Öğrenci döviz kuru sistemlerinin politik sonuçlarını kıyaslayabilir.
5.Ekonomi biliminde ve politikasında değer yargılarının rolünü değerlendirebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Vural SAVAŞ, Politik İktisat, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2008.
2.Funda TELATAR, Politik İktisat Politikası, İmaj Yayıncılık, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Kuralları ve Gerekleri, Dersin Kısa Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
İktisat ile Siyasetin Kesişimi Olarak Politik İktisat
3. Hafta - Teorik
Politik İktisadın Tarihsel Gelişimi
4. Hafta - Teorik
Ortak Sorunlara Siyasi ve Piyasa Çözümleri: Kuramsal Yaklaşımlar
5. Hafta - Teorik
Ortak Sorunlara Siyasi ve Piyasa Çözümleri: Kuramsal Yaklaşımlar
6. Hafta - Teorik
İktisadi Krizler: İktisat ve Siyaset
7. Hafta - Teorik
Politik İktisat: Sermaye Analizi
8. Hafta - Teorik
Politik İktisat: Emek Analizi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Politik Konjonktür Teorisi: Yeni Klasik Yaklaşım
12. Hafta - Teorik
Konjonktür Teorisi: Ortodoks Yaklaşımlar
13. Hafta - Teorik
Konjonktür Teorisi: Radikal Yaklaşımlar
14. Hafta - Teorik
Devlet ve İktisadi Düzen
15. Hafta - Teorik
Devlet, Şirketler ve Emek İlişkileri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
5
5
2
3
5
4
3
3
3
OÇ-2
4
5
2
2
4
4
2
2
3
OÇ-3
4
5
2
3
4
4
2
2
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu