Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomi biliminde yöntemin önemini kavrar.
2.Öğrendiği yöntemleri kullanarak iktisadi problemleri analiz eder.
3.Politika önermelerinde bulunacak bilgiye sahip olur.
4.Yöntem, yaklaşım ve teknikler arasındaki farkları ayırt edebilme
5.Bilimsel teorilere ilişkin ölçütleri değerlendirebilme.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ercan EREN, İktisatta Yöntem, Ezgi Kitabevi, Bursa, 1994.
2.Ayşe BUĞRA, İktisatçılar ve İnsanlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Kuralları ve Gerekleri, Dersin Kısa Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Bilimin Doğası, Bilim Tarihi
3. Hafta - Teorik
İktisadın Yöntemi Üzerine Tartışmalar: Değer Yargıları ve İdeoloji
4. Hafta - Teorik
Pozitivizm, Mantıksal Pozitivizm ve Neoklasik İktisat
5. Hafta - Teorik
Bilimin Doğası Bilim Tarihi Thomas Kuhn’un Getirdiği Kavram: Paradigma
6. Hafta - Teorik
Popper ve Yanlışlamacılık
7. Hafta - Teorik
Lakatos ve Feyerabend
8. Hafta - Teorik
Weber ve Yorumsamacılık
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Eleştirel Gerçekçilik I
12. Hafta - Teorik
Eleştirel Gerçekçilik II
13. Hafta - Teorik
Bilimsel Araştırma Tekniği Olarak Anket
14. Hafta - Teorik
Bilimsel Yazım Kuralları
15. Hafta - Teorik
Bilimsel Bir Makale Hazırlamanın Kuralları ve Süreci
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
3
2
4
5
5
OÇ-2
3
4
3
2
3
4
5
OÇ-3
4
4
3
2
4
5
5
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu