Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Para Teorisi
Ders Kodu: ECO303
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Öğrenciye parasal ekonominin temel bakışını kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciye para, parasal piyasalar ve makro ekonomi arasındaki bağın nasıl kurulacağı konusundaki teorik çatının aktarılması amaçlanmaktadır. Bu ders aynı zamanda öğrenciye finansal piyasalar ile birlikte geçmişte ve bugün Merkez Bankasının nasıl işlediği hakkında bilgiler kazandırmayı amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Paranın Değer-Zaman Boyutu ve Paranın Fonksiyonları, Parasal Sistemler, Genel Denge Yaklaşımı ve Miktar Teorisi, Keynes ve Sonrası Para Talebi Analizi, Para Arzı Analizi: TCMB’nin Bilanço Yapısının Analizi, Faiz Teorileri, IS/LM Analizi ve Diğer Faiz Teorileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Birgül CAMBAZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Parasal ekonominin nasıl çalıştığı konusunda temel bilgiler edinir.
2.Parasal ekonomideki gelişmeleri izleyerek yorumlar.
3.Merkez bankasının bilançosunu yorumlar.
4.Parasal piyasalarının teorik temellerini açıklar.
5.Finansal piyasaları tanımlar nasıl çalıştıklarını açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Merih PAYA, Para Teori ve Politikası, 5. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2012.
2.Fatih ÖZATAY, Para Teorisi Kuram ve Politika, Efil Yayınevi, Ankara, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanım ve Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Paranın Değer-Zaman Boyutu ve Paranın Fonksiyonları-I
3. Hafta - Teorik
Paranın Değer-Zaman Boyutu ve Paranın Fonksiyonları-II
4. Hafta - Teorik
Parasal Sistemler
5. Hafta - Teorik
Finansal Sistem
6. Hafta - Teorik
Genel Denge Yaklaşımı ve Miktar Teorisi
7. Hafta - Teorik
Keynes ve Sonrası Para Talebi Analizi
8. Hafta - Teorik
Portföy Teorileri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
10. Hafta - Teorik
Para Arzı Analizi: Para Arzının Kaynakları ve Para Çarpanı
11. Hafta - Teorik
Para Arzı Analizi: TCMB’nin Bilanço Yapısının Analizi
12. Hafta - Teorik
Faiz Teorileri
13. Hafta - Teorik
IS/LM Analizi ve Diğer Faiz Teorileri
14. Hafta - Teorik
Enflasyon-Para Miktarı İlişkisi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Okuma140228
Bireysel Çalışma140342
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı121122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
3
4
4
1
OÇ-2
4
4
3
4
4
1
OÇ-3
4
4
3
4
4
1
OÇ-4
4
4
3
4
4
1
OÇ-5
4
4
3
4
4
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu