Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Öğrenme Çıktıları
1.Temel istatistik ve ekonometrik konulara hâkim olur.
2.İktisadi bir probleme ait ekonometrik bir model kurar ve bu modeli tahminlemek için uygulanabilecek doğru yöntemi seçer.
3.Bilgisayar programları aracılığıyla önsav sınaması ve tahminleme yapar.
4.Ulaştıkları sonuçları yorumlar.
5.Zaman ve kesit verileri arasındaki farkı ayırt edebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ramu RAMANATHAN, Introductory Econometrics with Applications, 2001.
2.Damodar N. GUJARATI, Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Regresyon Çözümlemesi
2. Hafta - Teorik
İki Değişkenli Regresyon Çözümlemesi
3. Hafta - Teorik
İki Değişkenli Regresyon Tahmini
4. Hafta - Teorik
İki Değişkenli Regresyon: Aralık Tahmini ve Ön Sav Sınaması
5. Hafta - Teorik
Çoklu Regresyon Tahmini
6. Hafta - Teorik
Problem Çözme
7. Hafta - Teorik
Ekonometrik Çalışmalarda Kullanılan Fonksiyon Biçimleri
8. Hafta - Teorik
Çoklu Doğrusallık
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Değişen Varyans
12. Hafta - Teorik
Ardışık Bağımlılık
13. Hafta - Teorik
Ardışık Bağımlılık
14. Hafta - Teorik
Bilgisayar Laboratuarında Uygulama ve Problem Çözme
15. Hafta - Teorik
Bilgisayar Laboratuarında Uygulama ve Problem Çözme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Bireysel Çalışma140456
Ara Sınav120121
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
5
4
4
OÇ-2
4
4
5
4
3
OÇ-3
4
4
5
4
4
OÇ-4
4
4
5
4
3
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu