Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Alper YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Dış ticaret politikasının amaç ve araçları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Dış ticarette korumacılığın nedenlerini ve yöntemlerini bilir.
3.Döviz piyasalarını analiz eder.
4.Dış ödemeler bilançosunu yorumlar, Türkiye’nin dış ticaret yapısını politikalar açısından analiz eder.
5.Türkiye’nin dış ticaret yapısını politikalar açısından analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Halil SEYİDOĞLU, Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Uygulama, Güzem Can Yayınları, Geliştirilmiş 20. Baskı, İstanbul.
2.S. Rıdvan KARLUK, Uluslararası Ekonomi, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dış ticaret politikasının amaçları ve araçları
2. Hafta - Teorik
Dış ticarette korumacılık ve ekonomik etkileri
3. Hafta - Teorik
Gümrük tarifeleri ve tarife dışı dış ticaret politikası araçları
4. Hafta - Teorik
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi, dünyada ekonomik gruplaşmalar
5. Hafta - Teorik
Döviz piyasası analizleri
6. Hafta - Teorik
Dış ödemeler bilançosu
7. Hafta - Teorik
Ödemeler bilançosu denkleşme mekanizmaları
8. Hafta - Teorik
Dış ticaret politikaları ve ekonomik kalkınma
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Uluslararası ekonomik sorunlar ve küresel krizler
12. Hafta - Teorik
Uluslararası para ve sermaye piyasaları
13. Hafta - Teorik
Uluslararası para sistemi, tarihçesi ve IMF
14. Hafta - Teorik
Açık ekonomilerde makro ekonomik politika analizleri: iç ve dış ekonomik denge
15. Hafta - Teorik
Açık ekonomilerde fiyatlar ve ulusal üretim: toplam talep ve toplam arz analizleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130678
Ara Sınav128129
Dönem Sonu Sınavı130131
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)177
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
2
3
4
4
4
1
1
4
OÇ-2
4
3
3
4
4
4
1
1
4
OÇ-3
4
2
3
4
4
3
1
1
4
OÇ-4
4
3
3
4
4
4
1
1
4
OÇ-5
4
2
3
4
4
4
1
1
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu