Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Para Politikası
Ders Kodu: ECO304
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 6
Amaç

Öğrenciye para politikasının teorik temellerini kazandırmaktır. Bu doğrultuda öğrenciye aktarım mekanizması çerçevesinde merkez bankalarının amaçları ve araçlarını nasıl kullanacağı ve bunların sonuçlarının gösterilmesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda TCMB’nın para politikası da geçmişten günümüze açıklanmaya çalışılacaktır.

Özet İçerik

Para Politikasının Araçları, Enflasyon Teorileri ve Enflasyon Maliyeti, Fiyat İstikrarı ve Önemi, Zaman Tutarsızlığı ve Güvenilirlik Problemi, Merkez Bankasının Bağımsızlığı, TCMB’nin Para Politikasının İncelenmesi.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Birgül CAMBAZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Merkez Bankalarının politikalarını yorumlar.
2.Para politikası ile ilgili temel kavramları ifade eder.
3.TCMB’nin para politikasını açıklar.
4.Para politikasının teorik temellerini ifade eder.
5.Basit dönemlerarası fayda fonksiyonunu açıklar. Aktarım mekanizması kanallarını bilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hanifi ASLAN, Para Teori ve Politikası, Alfa Aktüel Yayınları, Bursa, 2009.
2.Merih PAYA, Para Teori ve Politikası, Filiz Kitapevi, İstanbul, 1998.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanım ve Kavramlar
2. Hafta - Teorik
Para Arzı Süreci
3. Hafta - Teorik
Para Politikasının Araçları
4. Hafta - Teorik
Aktarım Mekanizması
5. Hafta - Teorik
Enflasyon Teorileri ve Enflasyon Maliyeti
6. Hafta - Teorik
Fiyat İstikrarı ve Önemi
7. Hafta - Teorik
Dönemlerarası Basit Bir Parasal Model ve Para Politikası
8. Hafta - Teorik
Tinbergen ve Poole Analizi-II
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Vize
10. Hafta - Teorik
Zaman Tutarsızlığı ve Güvenilirlik Problemi, Merkez Bankasının Bağımsızlığı
11. Hafta - Teorik
Kural ve İhtiyari Para Politikaları
12. Hafta - Teorik
Fiyat İstikrarını Sağlamada Para Politikası Uygulamaları: Enstrümanların Taahhüdü
13. Hafta - Teorik
Dışa Açık Ekonomilerde Para Politikası
14. Hafta - Teorik
TCMB’nin Para Politikasının İncelenmesi
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
17. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Okuma140228
Bireysel Çalışma140342
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı121122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
3
3
4
4
1
OÇ-2
4
4
3
2
4
4
1
OÇ-3
4
4
3
3
4
4
1
OÇ-4
4
4
3
2
4
4
1
OÇ-5
4
4
3
3
4
4
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu