Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler ekonometrik tahmin yöntemlerini karşılaştırır.
2.Öğrenciler farklı ekonometrik modelleri (logit/probit, zaman serisi, panel veri analizleri gibi) kullanarak analizler yapar.
3.Öğrenciler ekonometrik analiz sonuçlarını iktisadi olarak yorumlar.
4.Ekonometrik modellemede daha ileri ve gelişmiş teknikler uygulayarak iktisat teorisini tanımlayabilir
5.Dinamik ekonometrik modellerle beklentilerin nasıl olacağını tanımlayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ramu RAMANATHAN, Introductory Econometrics with Applications, 2001.
2.Damodar N. GUJARATI, Temel Ekonometri, Çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Çoklu Doğrusal Bağlantı Kavramı
2. Hafta - Teorik
Çoklu Doğrusal Bağlantının Tespiti
3. Hafta - Teorik
Değişen Varyans Kavramı ve Değişen Varyansın Test Edilmesi
4. Hafta - Teorik
Otokorelasyon Kavramı Otokorelasyonun Tespit Edilmesi
5. Hafta - Teorik
Model Spesifikasyonu ve Spesifikasyon Hataları
6. Hafta - Teorik
Gecikmeli Modeller
7. Hafta - Teorik
Eşanlı Denklemler Sistemi
8. Hafta - Teorik
Eşanlı Denklemler Sisteminde Tanımlama ve Tahmin Yöntemleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Gölge Değişkenler
12. Hafta - Teorik
Niteliksel Regresyon Modelleri: Logit Model ve Probit Model
13. Hafta - Teorik
Niteliksel Regresyon Modelleri: Multinomial Logit / Probit Model
14. Hafta - Teorik
Zaman Serisi Ekonometrisi: Bazı Temel Kavramlar
15. Hafta - Teorik
Sahte Regresyon, Durağanlık Testleri, Birim Kök Testi, Durağan Olmayan Zaman Serilerinin Dönüşümü, Eşbütünleşme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav127128
Dönem Sonu Sınavı131132
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
5
4
3
OÇ-2
4
4
5
4
4
OÇ-3
4
4
5
4
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu