Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel matematiksel kavramları tanımlar.
2.Temel düzeydeki matematiksel problemleri çözer.
3.İktisadi konuları matematiksel olarak kavrar.
4.Mikro ve makro temelli teorileri, matematiksel uygulamalar çerçevesinde açıklayabilir.
5.Matematiksel iktisadın doğasını, iktisadi ve ekonometrik modeller arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Alpha CHIANG, Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
2.Bernd LUDERER - Volker NOLLAU - Klaus VETTERS, İktisatçılar İçin Matematik, Palme Yayıncılık, 2011.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tanışma-Dersin Kuralları ve Gerekleri, Dersin Kısa Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Matematiksel İktisadın Doğası, Matematiksel ve Matematiksel Olmayan İktisat, Matematiksel İktisat ve Ekonometri
3. Hafta - Teorik
İktisadi Modeller, Fonksiyonlar, İki ya da Daha Çok Sayıda Bağımsız Değişkenli Fonksiyonlar
4. Hafta - Teorik
İktisatta Denge Çözümlemesi, Kısmi Piyasa Dengesi ve Genel Piyasa Dengesi
5. Hafta - Teorik
Doğrusal Modeller ve Matris Cebiri, Matrisler ve Vektörler, Matris İşlemleri,
6. Hafta - Teorik
Determinantların Temel Özellikleri, Ters Matrisin Bulunması ve Cramer Kuralı
7. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi, Değişim Oranı ve Türev, Limit Kavramı ve Teoremleri, Eşitsizlik ve Mutlak Değer, Bir Fonksiyonun Sürekliliği ve Türevlenebilirliği
8. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi: Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Türev Alma Kuralları ve. Farklı Değişkenlerin Fonksiyonlarını İçeren Türev Alma Kuralları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi: Kısmi Türev Alma ve. Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemelerine Uygulamalar
12. Hafta - Teorik
Genel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi, Türevseller ve Toplam Türevseller, Türevsel Kuralları, Toplam Türevler
13. Hafta - Teorik
Genel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi, Örtük Fonksiyonların Türevleri, Genel Fonksiyon Modellerinde Karşılaştırmalı Durağanlıklar
14. Hafta - Teorik
Optimizasyon: Optimum Değerler ve Uç Değerler, Göreli Maksimum ve Minimum
15. Hafta - Teorik
Optimizasyon, İktisadi Modellerin Oluşturulması ve Çözümü
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
4
3
OÇ-2
4
3
4
4
OÇ-3
4
3
4
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu