Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.İktisadi sistem, iktisadi model kavramlarını ve karşılaştırılmasını açıklar.
2.Kapitalist sistemi hazırlayan düşünsel ortamın değerlendirilmesini ifade eder.
3.Liberal kapitalizm ve müdahaleci kapitalizm arasındaki ilişkiyi tanımlar.
4.Kapitalizmin başarı ve başarısızlıkları ile piyasa başarısızlıkları ve kamu başarısızlıklarını açıklar.
5.Piyasa sosyalizmi kavramını tanımlar ve sosyalist ülke modellerine ilişkin yorumlar yapar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Beşir HAMİTOĞULLARI, Çağdaş İktisadi Sistemler: Strüktürel ve Doktrinal Bir Yaklaşım, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
2.Hasan İSLATİNCE, İktisadi Sistemler; Kapitalizm ve Sosyalizm, Ekin Basım Yayın, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisadi Sistem, İktisadi Model Kavramları ve Karşılaştırılması
2. Hafta - Teorik
Kapitalist Sistemi Hazırlayan Düşünsel Ortamın Değerlendirilmesi
3. Hafta - Teorik
Kapitalizmin Kurumları, Gelişimi ve Dönüşümü
4. Hafta - Teorik
Liberal Kapitalizm ve Müdahaleci Kapitalizm
5. Hafta - Teorik
Kapitalizmin Başarı ve Başarısızlıkları: Piyasa Başarısızlıkları ve Kamu Başarısızlıkları
6. Hafta - Teorik
Modern Kapitalizm ve Küreselleşme
7. Hafta - Teorik
Kapitalist Modeller: ABD, AB ve Japonya Ekonomilerinin İncelenmesi
8. Hafta - Teorik
Sosyalist Sistemin Düşünsel Temelleri: Marx Öncesi ve Sonrası Sosyalizm
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Marxist Düşünce: Felsefe, Tarih ve Politik İktisat
12. Hafta - Teorik
Piyasa Sosyalizmi
13. Hafta - Teorik
Sosyalist Ülke Modelleri: SSCB ve Çin Ekonomilerinin İncelenmesi
14. Hafta - Teorik
Azgelişmişlik ve Azgelişmiş Ülkelerin Temel Problemleri
15. Hafta - Teorik
Sosyalizmin Problemleri ve 1990 Sonrası Geçiş Ekonomileri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
4
2
1
OÇ-2
3
4
4
4
2
1
OÇ-3
3
4
4
4
3
1
OÇ-4
3
4
4
4
2
1
OÇ-5
3
4
4
4
3
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu