Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Endüstri ekonomisine ilişkin teorik yaklaşımları karşılaştırır.
2.Farklı endüstri yapılarındaki firmaları modeller çerçevesinde analiz eder.
3.Farklı modellere ilişkin problemleri çözer.
4.Endüstri iktisadının temel kavramları ile ilgili kavramları ifade eder.
5.Farklı piyasa yapılarında piyasa ve firma başarısını değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erdal TÜRKKAN, Rekabet Teorisi ve Endüstri İktisadı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2001.
2.Kemal YILDIRIM-Rana EŞKİNAT-Ali KABASAKAL, Endüstriyel Ekonomi, 3. Baskı, Ekin Kitabevi, 2005.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Endüstri İktisadına Giriş
2. Hafta - Teorik
Ekonomik Organizasyon
3. Hafta - Teorik
Endüstri Yapısını Belirlemede Kullanılan Yöntemler
4. Hafta - Teorik
Farklı Endüstri Yapılarında Firmalar
5. Hafta - Teorik
Diğer Endüstri Yapılarında Firmalar
6. Hafta - Teorik
Firmalar Arasında Rekabet veya İşbirliği
7. Hafta - Teorik
Firmalar Arası Anlaşmalar
8. Hafta - Teorik
Endüstriye Giriş ve Çıkışlar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama
12. Hafta - Teorik
Firmalarda Piyasa Gücüne Göre Fiyatlama
13. Hafta - Teorik
Asimetrik Bilgi İçeren Piyasalar
14. Hafta - Teorik
Oyun Kuramı
15. Hafta - Teorik
Oyun Kuramı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
2
4
4
2
OÇ-2
4
2
3
4
2
OÇ-3
4
2
4
4
2
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu