Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Kentleşme süreçlerini ekonomik ve toplumsal açıdan analiz eder.
2.Mekana yapılan yatırımların küresel krizle ilişkisini kurar.
3.Günümüzde önemi artan inşaat sektörü yatırımlarının ekonomik gelişmedeki rolünü kavrar.
4.Kentleşme konusunda var olan sorunları tanır ve daha sağlıklı bir kentleşme konusunda alternatif yaklaşımlar önerir.
5.Kent ekonomisi ve mülkiyet kurumu arasındaki ilişkiler ve çelişkileri analiz edebilirler.Kent ekonomisi ve mülkiyet kurumu arasındaki ilişkiler ve çelişkileri analiz edebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.David HARVEY, Yirminci Yüzyıl Kenti, İmge Yayınevi, 2002.
2.Tarık ŞENGÜL, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Yayınevi, 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Genel Çerçevesinin Çizilmesi ve Mekana Yapılan Yatırımların Küresel Krizle İlişkisinin Analizi
2. Hafta - Teorik
Kent Ekonomisinde Farklı Yaklaşımlara Karşılaştırmalı Bir Bakış
3. Hafta - Teorik
Chicago Okulu, Ekolojik Yaklaşım ve Neoklasik Kentsel Gelişme Teorileri
4. Hafta - Teorik
Mekan Kuramı ve Coğrafyacı Okul
5. Hafta - Teorik
Yeni Uluslararası İşbölümü Teorisi ve Global Kent Yaklaşımı, S. Sassen, Ç. Keyder
6. Hafta - Teorik
M. Castells, Bilgi Toplumu, Bilgi Kenti
7. Hafta - Teorik
Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar: D. Harvey, Sermayenin İkinci Döngüsü Kuramı ve Yapılı Çevre Yatırımları.
8. Hafta - Teorik
Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar: N. Smith, Soylulaştırma Teorisi, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Mekana Yapılan Yatırımların Sermaye Birikiminde Yeri, Farklı Konut Sunum Biçimleri, Konut Finansman Yöntemleri: İstanbul Örneği
12. Hafta - Teorik
Kentleşmede Toprak Sorunu: Rant Teorileri, Arsa Spekülasyonu ve İmar Sorunları
13. Hafta - Teorik
Kentlerde Hizmet Sektörünün Önem kazanması, Göçmen İşgücü ve Ekonomide Enformelleşme Süreçlerinin Mekana Yansıması, Mekansal Ayrışma
14. Hafta - Teorik
Kentlerin İmaj Oluşturma Yarışları ve Turizm Sektörü
15. Hafta - Teorik
Kent Hakkı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
2
4
2
OÇ-2
3
3
2
3
2
OÇ-3
3
4
2
3
2
OÇ-4
3
4
2
3
2
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu