Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Farklı iktisadi teorilerin ardındaki düşünce sistemlerini ve dayandıkları yöntemsel ve toplumsal temelleri kavrar.
2.Bilimsel yaklaşımın temeli olan sorgulayarak öğrenmesi gerektiğini bilir.
3.Toplumsal olgulara analitik yaklaşmayı kavrar.
4.Temel felsefe bilgisine sahip olur ve felsefe ilkelerini açıklar.
5.İktisadi kavram ve teorileri ideolojik ve bilimsel açılardan sorgulayabilme yeteneği gelişir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.A. Dinç ALADA, İktisat Düşüncesinde Felsefi Yaklaşımın Önemi, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 59(2), 1970.
2.A. Dinç ALADA, İktisat Düşüncesinin Yakın Dönem Evrimi ve Türkiye’de İktisat Okur Yazarı Olmak, Marmara Ünv. İİBF Dergisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İktisatta Yöntem Sorunu
2. Hafta - Teorik
Ekonomi Nedir? Ekonomi Biliminin Ortaya Çıkışı: İnsan, Toplum ve Ekonomi
3. Hafta - Teorik
Toplumlar ve Ekonomik Sistemler
4. Hafta - Teorik
Karl Polanyi: Ekonominin Toplumdan Ayrıştırılması Kendi Kurallarına Göre İşleyen Piyasa Fikrinin Doğuşu
5. Hafta - Teorik
Liberal Felsefenin Doğuşu ve Yöntemi
6. Hafta - Teorik
Marxist Felsefenin Doğuşu ve Yöntemi
7. Hafta - Teorik
Neo Klasik Okul ve Marjinalizmin Doğuşu
8. Hafta - Teorik
Kendi Kendine İşleyen Piyasa Fikrine Kısmi Tepkiler ve Keynes
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Keynes Sonrasında Ekonomik Rasyonalite ve Yeni Liberalizm
12. Hafta - Teorik
Yeni Klasik İktisat ve Rasyonel Beklentiler
13. Hafta - Teorik
İktisat Biliminde Yeni Arayışlar, Rasyonalite Kavramına Eleştiriler
14. Hafta - Teorik
Niteliksel Yöntem Niceliksel Yöntemle Karşı Karşıya mı? Bir Yöntem Tartışması
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
2
4
3
OÇ-2
4
2
4
3
OÇ-3
4
2
4
3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu