Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Bilgi Ekonomisi
Ders Kodu: ECO314
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

BİT’de yaşanan gelişmeler toplumların sosyo-ekonomik yapılarını da hızla değiştirmektedir. Toplumların küreselleşen dünyada kalkınmalarını sürdürebilmeleri bu değişimlere ayak uydurmalarıyla paralellik taşımaktadır. Bu amaçla dünyada yaşanan gelişmelerin tanımlanması ve uyum sağlama konusundaki stratejilerin tartışılması dersin amacını oluşturmaktadır.

Özet İçerik

Bilgi / Bilgiye Erişim ve kullanım/ Bilginin Küreselleşmesi / Üretim Tarzında Değişme / Sosyo-Ekonomik Etkileşim/ Bilgi Toplumu ve Bilgi Ekonomisi/Yeni ekonomi ve özellikleri/ Mikro, makro ve uluslar arası ekonomideki değişimler/entelektüel sermaye /BİT ve Internet/ e-ticaret/ e-devlet/ AR-GE/ inovasyon/eğitim ve beşeri sermaye.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Öğrenme Çıktıları
1.Bilgiyi derleyebilir ve kullanabilir.
2.Üretim tarzında değişim, bilgi toplumuna uygun eğitim, sosyo-ekonomik etkileşim ve bilginin küreselleşmesini tanımlar.
3.Bilgi toplumu ve bilgi toplumunun ekonomik yönünü anlama, yeni ekonomi ve özelliklerini kavrar.
4.Bilgi ekonomisinin mikro ve makro ekonomik etkilerini teorik olarak analiz eder.
5.Yeni ekonomi ve uluslararası ekonomi teorisindeki değişimleri yorumlar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erhan İŞCAN, İktisat Teorisinde Enformasyon Sorununa Yönelik Yaklaşımlar,Nobel Kitabevi
2.Arif ÖZSAĞIR, Bilgi Ekonomisi Tanım Uygulamalar Örnekler, Seçkin Yayıncılık, 2016.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Küreselleşme
2. Hafta - Teorik
Sanayileşme
3. Hafta - Teorik
Eğitim
4. Hafta - Teorik
Sivil toplum
5. Hafta - Teorik
Üretim
6. Hafta - Teorik
Rekabet
7. Hafta - Teorik
Sermaye
8. Hafta - Teorik
İnsan Kaynakları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Fiyatlandırma
12. Hafta - Teorik
Elektronik
13. Hafta - Teorik
Finans
14. Hafta - Teorik
Pazarlama
15. Hafta - Teorik
Dijital Dönüşüm
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
4
4
4
4
OÇ-2
3
4
4
5
4
4
OÇ-3
3
4
4
4
4
4
OÇ-4
3
4
3
5
4
3
OÇ-5
3
4
3
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu