Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.İnsanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkiyi tanımlar.
2.Çevre yönetiminde kullanılan temel yöntem ve teknikleri uygular.
3.Nüfus değişikliği ve teknolojik ilerlemenin etkilerini sınıflandırır ve değerlendirir.
4.Kirliliği açıklar ve kirlilikle mücadelede kullanılan stratejileri değerlendirir.
5.Küresel çevre politikası sorunlarını teorik bir çerçeveden analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Jared DIAMOND, Çöküş: Medeniyetler Nasıl Ayakta Kalır ya da Yıkılır? (Çev. Elif KIRAL), Timaş Yayınları, 2006.
2.Tom TIETENBERG and Lewis LYNNE, Environmental and Natural Resource Economics, Eighth Edition, Pearson Education, Inc., 2009.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomi ve Çevre: Büyük Ekonomi
2. Hafta - Teorik
Ekonomi ve Çevre: Ekonomik Büyüme, Nüfus Artışı ve Çevre; Sürdürülebilir Kalkınma
3. Hafta - Teorik
Çevresel Bozulmanın Nedenleri: Piyasalar Neden Başarısız Olur?
4. Hafta - Teorik
Çevresel Bozulmanın Nedenleri: Hükümetler Çevre Konusunda Neden Başarısız Olur?
5. Hafta - Teorik
Karar Verme ve Çevre: Fayda-Maliyet Görüşü
6. Hafta - Teorik
Karar Verme ve Çevre: Doğaya Ekonomik Değer Biçme Sorunu
7. Hafta - Teorik
Çevrenin Ekonomik Kontrolü: Çevreyi Korumak için Piyasayı Kullanmak
8. Hafta - Teorik
Çevrenin Ekonomik Kontrolü: Harçlar, Yeşil Vergiler, Devredilebilir Emisyon İzinleri
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Çevrenin Ekonomik Kontrolü: Çevresel Standartların Belirlenmesi
12. Hafta - Teorik
Atıkların Yönetimi
13. Hafta - Teorik
İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitliliğin Korunması, Asit Yağmurları
14. Hafta - Teorik
Uluslararası Çevre Politikası
15. Hafta - Teorik
Çevre ve Gelişmekte Olan Ülkeler
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
3
4
5
OÇ-2
3
4
4
OÇ-3
3
4
4
OÇ-4
3
4
4
OÇ-5
3
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu