Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Enerji kaynaklarını sıralar.
2.Arz ve talep mekanizmasını enerji piyasalarına uygular.
3.Enerji kullanımının sosyal ve çevresel etkilerini açıklar.
4.Enerji politikaları ve kurumları ile ilgili tartışmalara anlamlı bir biçimde katılır.
5.Enerji piyasalarını ve değişik hükümet politikalarını eleştirel bir çerçeveden analiz eder.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Levent AYDIN, Enerji Ekonomisi ve Politikaları, Seçkin Yayıncılık, 2014.
2.Daniel YERGIN, Petrol: Para ve Güç Çatışmasının Epik Öyküsü (Çev. Kamuran TUNCAY), İş Bankası Kültür Yayınları, 2003.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş: Enerjinin Tanımı, Enerjinin Korunumu, Enerjinin Biçimleri, Enerji Kaynakları ve Sınıflandırılması
2. Hafta - Teorik
Enerjinin İnsanlık Tarihi
3. Hafta - Teorik
Enerji Talebi: Enerji Talebindeki Değişme, Küresel Ölçekte Talebin Dağılımı, Enerji Talebini Etkileyen Faktörler
4. Hafta - Teorik
Enerji Arzı: Enerji Akımları, Birincil Enerji Kaynaklarının Küresel Ölçekte Dağılımı, Enerji Arzını Etkileyen Faktörler
5. Hafta - Teorik
Rekabetçi Piyasada Fiyat Oluşumu, Kısa ve Uzun Dönemde Fiyatlar ve Esneklikler
6. Hafta - Teorik
Fosil Yakıtlar (Kömür, Petrol, Doğal Gaz): Değer Zinciri
7. Hafta - Teorik
Oligopol Piyasaları
8. Hafta - Teorik
Nükleer Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Yatırım Projelerinin Ekonomik Analizi
12. Hafta - Teorik
Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu
13. Hafta - Teorik
Enerji ve Çevre Etkileşimi: Dışsallıklar
14. Hafta - Teorik
Enerji Politikası, Sürdürülebilirlik
15. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Enerji Açığı Sorunu
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
3
3
4
OÇ-2
3
4
4
4
OÇ-3
4
3
3
4
OÇ-4
3
4
3
4
OÇ-5
3
4
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu