Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ders Kodu
Ders Türü
Ders Grubu
Eğitim Dili
Staj Durumu
Teori: 0
Uyg.: 0
Kredi: 0
Laboratuvar: 0
AKTS
Amaç

Özet İçerik

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Artan göçlere paralel biçimde giderek önem kazanan uluslararası göç literatüründe yapılan tartışmalardan haberdar olur.
2.Uluslararası işgücü göçünün nedenlerini farklı teoriler açısından karşılaştırmalı olarak analiz eder.
3.Göçmen işgücünün ekonomideki yerini gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından yorumlar.
4.Göçmenlerin yerleştikleri ya da geçici bir süre için çalıştıkları toplumlarda yaşadıkları ekonomik ve toplumsal sorunların farkına varır.
5.Türkiye’nin uluslararası göç açısından yeri ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olur.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.S. CASTLESS - M. J. MILLER, Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008.
2.A. UNAT - N. KEMİKSİZ, Türk Dış Göçü 1960-1984: Yorumlu Bibliyografya, Ankara Üniversitesi SBF yayınları No.555, Ankara, (1986).
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş, Temel Kavramlar, Göç Türleri
2. Hafta - Teorik
II. Dünya Savaşı Sonrası İşgücü Göçleri: Tarihsel Yaklaşım
3. Hafta - Teorik
Göçü Açıklamaya Yönelik Teorilere Genel Bakış
4. Hafta - Teorik
Neo Klasik Yaklaşım, İkili İşgücü Piyasası Teorisi, Demografik Yaklaşım
5. Hafta - Teorik
İşgücü Göçünü Sermaye Birikimi Perspektifinden Açıklayan Teoriler
6. Hafta - Teorik
Yeni Uluslararası İşbölümü ve Göç
7. Hafta - Teorik
Küreselleşme Dönemi İşgücü Göçlerinin Temel Özellikleri, Göçün Feminizasyonu
8. Hafta - Teorik
Göçün Enformelleşmesi (Düzensiz Göçler)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11. Hafta - Teorik
Merkez Ülkeler ve İşgücü Göçü
12. Hafta - Teorik
Çevre Ülkeler ve İşgücü Göçü
13. Hafta - Teorik
Göçmenlerin Bütünleşme / Sosyal Dışlanma Vatandaşlık Sorunları
14. Hafta - Teorik
Zorunlu Göçler ve Mültecilik
15. Hafta - Teorik
Türkiye’de Göç Hareketleri
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders130339
Bireysel Çalışma130226
Ara Sınav115116
Dönem Sonu Sınavı120121
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
OÇ-1
4
4
4
1
1
OÇ-2
4
4
4
1
1
OÇ-3
4
4
4
1
1
OÇ-4
4
4
4
1
1
OÇ-5
4
4
4
1
1
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu